Region nord har det overordnede ansvar for kriminalomsorgen i Sør- og Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark med 6 fengsel, 5 friomsorgskontor og en overgangsbolig. Regionadministrasjonen er lokalisert i Trondheim.

Vadsø Fengsel er et fengsel med plass til 39 innsatte, fordelt på tre avdelinger med høyt sikkerhetsnivå og en avdeling med lavt sikkerhetsnivå. Vi er 39 ansatte fordelt på administrasjon, arbeidsdrift og avdelingstjeneste.

I tillegg har vi forvaltningssamarbeidspartnere innen helse, skole, prestetjeneste og bibliotek.

Nærmere opplysninger om Trondheim fengsel finnes på www.kriminalomsorgen.no

Verksbetjent på mekanisk avdeling, Vadsø fengsel

Denne stillingen er ikke aktiv.