Region nord har det overordnede ansvar for kriminalomsorgen i Sør- og Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark med 6 fengsel, 5 friomsorgskontor og en overgangsbolig. Regionadministrasjonen er lokalisert i Trondheim.

Vadsø Fengsel er et fengsel med plass til 39 innsatte, fordelt på tre avdelinger med høyt sikkerhetsnivå og en avdeling med lavt sikkerhetsnivå. Vi er 39 ansatte fordelt på administrasjon, arbeidsdrift og avdelingstjeneste.

I tillegg har vi forvaltningssamarbeidspartnere innen helse, skole, prestetjeneste og bibliotek.

Nærmere opplysninger om Trondheim fengsel finnes på www.kriminalomsorgen.no

Verksbetjent på mekanisk avdeling, Vadsø fengsel

Ved Vadsø fengsel er det ledig fast stilling som verksbetjent ved fengselets arbeidsdrift innen mekanisk avdeling. Arbeidsdriften består av 5 ansatte, inkludert verksmester, som jobber på renhold / vedlikehold, snekker- og mekanisk verksted.

Arbeids- og ansvarsområde:
Arbeidsledelse og tilrettelegging for innsatte på mekanisk verksted.
Delta aktivt i arbeid sammen med innsatte, aktivere og motivere de i den daglige sysselsettingen.
Ansvar for å gi veiledning og opplæring med tanke på jobbmuligheter etter endt soning.

Vadsø fengsel driver aktivt utviklingsarbeid innenfor innholdet i straffegjennomføringen, slik at endringer i sammensetningen og innholdet i arbeidsoppgaver må påregnes.

Utføre tjenesten i henhold til lov- og regelverk på en etisk forsvarlig måte slik at ro, orden og sikkerhet blir opprettholdt.

Kvalifikasjonskrav:
Førerkort klasse B.
Fagutdanning med relevant fagbrev innen nevnte arbeidsområder, samt erfaring i arbeidsledelse/instruksjon. Personer med annen relevant bakgrunn og praksis kan også søke.
Kunne ta ansvar og arbeide selvstendig og i samsvar med de retningslinjer som gjelder.
Det kreves datakunnskaper og skriftlig framstillingsevne.
Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på personlig egnethet, samarbeids- og omstillingsevne.
Utvidet politiattest må fremlegges før ansettelse.

Stillingen er på dagtid. Verksbetjent lønnes etter Statens lønnsregulativ i stillingskode 0275, LR 39 alt 7, lønnstrinn 37-48 ( 360 500 – 421 800 ), avhengig av ansiennitet. Fra lønnen trekkes to prosent pliktig innskudd i Statens pensjonskasse.
Den som tilsettes må påregne å ta etatsutdanning eller gjennomgå opplæring etter nærmere regler fastsatt av Kriminalomsorgen. Vadsø Fengsel vil tilrettelegge for dette.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Kvinner og personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke.

Spørsmål om stillingen besvares av:

Fengselsleder Bård Buljo, tlf. 78 94 11 00. e-post: baard.buljo@kriminalomsorg.no
Verksmester Roald Nilsen, tlf. 78 94 11 27. e-post: roald.nilsen@kriminalomsorg.no

Søknadsfrist 16.5.2017

Søknad med CV sendes elektronisk via jobbnorge.no
Kopi av vitnemål / attester medbringes ved et evt. intervju.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  16. mai 2017
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen region nord
 • Nettside
 • Kommune
  Vadsø
 • Jobbnorge-ID
  137261
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger