Kriminalomsorgen

Åna fengsel

Kriminalomsorgen gjennomfører straffereaksjoner og varetektsfengsling. Region sørvest har det overordnede ansvaret  for kriminalomsorgen i Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder, med fengsler og friomsorgskontorer. Det er ca 600 årsverk i regionen. Regionadministrasjonen er lokalisert i Sandnes. Region sørvest rapporterer til Kriminalomsorgsdirektoratet.
 

Åna fengsel i Hå kommune er eitt av fengsla i Region Sørvest. Fengselet har plass til 164 innsette og har 180 tilsette. Fengselet ligg i eit naturskjønt område ved Nærbø på Jæren. Åna fengsel er eit av dei største fengsla i landet.  Her er eit positivt og godt arbeidsmiljø.

 

FØRSTEKONSULENT - SOSIALKONSULENT

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen
 • Nettside
 • Kommune
 • Jobbnorge-ID
  137232
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Se mer

Finn andre stillinger