NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Opptil fire stillinger som avdelingsingeniør ved CERG (Cardiac Exercise Research Group)

Denne stillingen er ikke aktiv.