NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Opptil fire stillinger som avdelingsingeniør ved CERG (Cardiac Exercise Research Group)

Det lyses ut opp til fire stillinger som avdelingsingeniør hos Cardiac Exercise Research Group (CERG), Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Trondheim, Norge. CERG ledes av professor Ulrik Wisløff, og er lokalisert i det fullt integrerte universitetssykehuset St. Olavs Hospital. Vårt forskningsfokus er å studere effekten av trening som medisin for å behandle hjerte- og livsstilsrelaterte sykdommer. Gruppen består av fremragende forskere, teknikere, leger og lovende forskningstalent fra hele verden. For mer informasjon om instituttet og forskningsgruppen, se følgende nettsider; www.ntnu.no/isb and www.ntnu.no/cerg.

 

Stillingene har en varighet på 1 år (100%) med oppstart senest 1. August. 

 

Prosjektene

De utlyste stillingene vil i all hovedsak arbeide på to av CERGs hovedprosjekter HUNT4 Fitness (www.ntnu.no/hunt4) og Generasjon 100 (www.ntnu.no/cerg/generasjon100). HUNT4 Fitness er en sub-studie til den 4. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, HUNT4. Målet er å teste et utvalg av HUNT4 populasjonen (~5000 stk) for maksimalt oksygenopptak og andre relevante helseopplysninger. Selve undersøkelsen vil være lokalisert ved Levanger Sykehus. Generasjon 100 er den største og lengste randomiserte studien som ser på effekten av langvarig trening på sykelighet og levetid hos eldre. Høst 2017 er det oppstart av siste testrunde (altså etter 5 års intervensjon), hvor 1250 deltaker skal igjennom en rekke kliniske tester inkludert testing av maksimalt oksygenopptak.

 

Arbeidssted HUNT4 Fitness er Levanger.

Arbeidsted Generasjon 100 er Trondheim.

 

Viktigste oppgaver

 • Testing av maksimalt oksygenopptak
 • Koordinering av ulike aktiviteter på testlab og testpersonell
 • Bidra i etablering og kvalitetssikring av testprosedyrer

 

Kvalifikasjoner

 • Universitetsutdannelse (minimum bachelorgrad) med relevant bakgrunn (treningsfysiologi eller lignende) er et krav.
 • Mastergrad i treningsfysiologi eller tilsvarende er ønskelig.
 • Det kreves erfaring med kardiorespiratorisk testing fra laboratorier eller klinikk.
 • Dokumentert forståelse av relevant kardiorespiratorisk fysiologi er nødvendig.
 • Det kreves erfaring med validering av kardiorespiratoriske data.
 • Basiskunnskaper innenfor data (Microsoft Excel, PowerPoint o.l.)
 • Må kunne tilfredsstillende norsk, muntlig og skriftlig.
 • Omfattende erfaring med relevante studiepopulasjoner, og/eller relevante kardiorespiratoriske variabler er ønskelig.
 • Det er en fordel om du har erfaring fra HUNT3 Kondisjonsprosjektet, og/eller Generasjon 100.

 

I tillegg ønsker vi oss en person som:

 • Viser tydelig evne til å kunne jobbe både individuelt og i et team.
 • Er motivert for oppgavene i stillingen.

Det legges stor vekt på personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

 

Hvordan søke?

Søknad sendes via Jobbnorge, og skal inneholde følgende dokumenter:

 • Et følgebrev som beskriver hvorfor du er den mest egnende kandidaten for denne stillingen.
 • CV (utdanning, arbeidserfaring, tekniske ferdigheter, eventuelle publikasjoner).
 • Referanser, referansesjekk vil blir foretatt for ansettelse
 • Annen relevant informasjon

Stilling som avdelingsingeniør (kode 1085) lønnes med minimum årslønn kr 360 100. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr 360 100 til kr 464 600 per år. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte søkere til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. 

Søknadsfrist 1. mai 2017

 

For spørsmål om stillingene, kontakt:

Professor Ulrik Wisløff, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU, email: ulrik.wisloff@ntnu.no, +47 72828113,

 

Forsker Bjarne Martens Nes, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU, email: bjarne.nes@ntnu.no, +47 90894295.

 

Forsker Dorthe Stensvold, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU, email: dorthe.stensvold@ntnu.no, +47 92092856.

 

 

For opplysninger om søknadsprosessen, ta kontakt med:

HR-konsulent Mariann Hansen, e-post mariann.hansen@ntnu.no, + 47 48280634

 

Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer, annonsører og lignende.

 

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerliste.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. mai 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  137209
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger