NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Universitetslektor i yrkesdidaktikk innenfor fagområdet teknikk- og industriell produksjon, 50 % fast stilling

Institutt for lærerutdanning har over 300 ansatte og har et fullverdig lærerutdanningstilbud for grunnskole og videregående opplæring med mer enn 3000 studenter. Instituttet har en bred etter- og videreutdanningsportefølje for lærere og skoleledere og et eget tilbud i bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning. Flere av utdanningene gis i samarbeid med andre deler av NTNU. NTNU og Institutt for lærerutdanning er vertsinstitusjon for Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL) og har et eget Ph.d.-program i profesjonsforskning med innretning mot lærerutdanning og skole. Instituttet har en bred forskningsportefølje rettet mot skole og utdanning.

Ved Institutt for lærerutdanning (ILU) er det ledig 50 % fast stilling som universitetslektor i yrkesdidaktikk innenfor fagområdet teknikk – og industriell produksjon. Instituttet vil prøve å legge til rette for at den som ansettes kan kvalifisere seg til førstelektor innenfor yrkesdidaktikk/yrkespedagogikk eller tilsvarende.

Yrkesfag ved ILU omfatter pr. i dag undervisningstilbud på treårig bachelorutdanning for yrkesfaglærere (YFL) innenfor bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, helse- og oppvekstfag, restaurant- og matfag, og teknikk- og industriell produksjon. Vår virksomhet omfatter

også yrkesdidaktikk på fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning (FPPU-y), etter- og videreutdanning og master i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon for yrkesfag. Avdeling for yrkesfag har for tiden seks fast ansatte i full stilling og seks deltidsstillinger som jobber med grunnutdanning. De faste stillingene omfatter to førsteamanuenser, to førstelektorer og to universitetslektorer. I tillegg til nevnte stillinger har vi tilsatt en stipendiat og en professor i toerstilling på deltid.

Arbeidsoppgavene knyttet til stillingen vil hovedsakelig være undervisning og veiledning av studenter ved yrkesfaglærerutdanningen i teknikk- og industriell produksjon. I tillegg vil den som tilsettes, delta i utviklingsarbeid i eget team samt følge opp studenter i praksis. Vi søker en medarbeider som inspireres av å drive med opplæring, har et engasjement for fag- og yrkesopplæring og bruker varierte arbeidsmetoder for å motivere studenter og kollegaer. Det er også viktig å være strukturert i arbeidet, og at man har et ønske om å bidra til at teamet skal lykkes i fellesskap.

Arbeidsområder

 • ansvar for undervisning og oppfølging av studentene i praksis
 • delta i utviklingsarbeid innen yrkesdidaktikk på teknikk- og industriell produksjon
 • eksamensarbeid
 • administrative oppgaver
 • ivareta det faglige ansvaret sammen med enhetens øvrige faglige tilsatte
 • delta i gjennomføringen av undervisningsopplegg etter gjeldende studieplan og i arbeidet med videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegg, herunder også etter- og videreutdanning

Kvalifikasjoner

Til stillingen som universitetslektor kreves oppnådd mastergrad eller tilsvarende, fortrinnsvis innen yrkespedagogikk /yrkesdidaktikk og

relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis eller utviklingsarbeid av et visst omfang. Det kreves fag/svennebrev i et fagbrevområde innenfor teknikk- og industriell produksjon, erfaring fra utøvelse av et teknikk- og industriell produksjonsyrke, samt godt nettverk og bransjekunnskap innen fag i teknikk- og industriell produksjon. Dybde og breddekompetanse ut over eget fag/svennebrev er en fordel, det samme er erfaring fra videregående opplæring innen fag i teknikk- og industriell produksjon.

Søkeren må ha godkjent yrkesfaglærerutdanning; treårig yrkesfaglærerutdanning eller praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag.

Vurderinger av pedagogiske evner og kvalifikasjoner vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, erfaring fra undervisning, veiledning og praksisveiledning, samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. Aktuelle kandidater vil bli inviterte til prøveundervisning og intervju.

Det er ønskelig at den som tilsettes også jobber innen yrkesfaglig utdanningsprogram i videregående opplæring, i kombinasjon med 50 % stilling som universitetslektor. En nær tilknytning til fagfeltet i videregående skole er fordelaktig for begge miljøer.

Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt. Vi søker en person som er selvstendig, løsningsorientert, sosial, samarbeidsvillig, utadvendt, kreativ og med motivasjon til å bidra til et godt arbeidsmiljø.

Lønns og arbeidsvilkår

Stillingen lønnes som Universitetslektor, kode 1009, med minimum årslønn kr 412 200,- i 100 % stilling. Den som tilsettes i 50 % stilling vil normalt bli avlønnet fra kr 206 100 - kr 318 100 pr år, avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Den totale arbeidsplikten fordeles på feltene undervisning, tid til faglig utvikling og administrasjon. For tiden tillegges universitetslektorer 80 % undervisning.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at han / hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Vi tilbyr:

 • spennende fagmiljø i stadig utvikling
 • et godt arbeidsmiljø
 • gunstig medlemskap på treningssenter og tilgang til bedriftsidrettslag
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse

Søknad

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å hevende seg til instituttleder Torberg Falch, epost torberg.falch@ntnu.no, tlf. 99393691, eller til faggruppeleder Klara Rokkones på epost klara.rokkones@plu.ntnu.no, tlf. 73590472.

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved henvendelse til HR-seksjonen, ved Marianne Gomo, e-post: marianne.gomo@ntnu.no.

I samsvar med Offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg kan offentliggjøres selv om du har bedt om konfidensiell behandling.

Elektronisk søknad sedes via www.jobbnorge.no. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles intervju. Merk søknaden SU-24.

Søknadsfrist: 18.05.2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  18. mai 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Rotvoll/Moholt
 • Jobbnorge-ID
  137188
 • Intern-ID
  SU-24
 • Omfang
  Deltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger