NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Stipendiat i matematikkdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning

Institutt for lærerutdanning har over 300 ansatte og har et fullverdig lærerutdanningstilbud for grunnskole og videregående opplæring med mer enn 3000 studenter. Instituttet har en bred etter- og videreutdanningsportefølje for lærere og skoleledere og et eget tilbud i bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning. Flere av utdanningene gis i samarbeid med andre deler av NTNU. NTNU og Institutt for lærerutdanning er vertsinstitusjon for Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL) og har et eget ph.d.-program i profesjonsforskning med innretning mot lærerutdanning og skole. Instituttet har en bred forskningsportefølje rettet mot skole og utdanning

Ved Institutt for lærerutdanning (ILU) er det ledig en stilling som stipendiat i matematikkdidaktikk. Stipendiatstillingen er fortrinnsvis fireårig, inkludert ett år med undervisningsoppgaver innenfor matematikk. Dette er en utdanningsstilling som skal gi lovende forskerrekrutter anledning til faglig utvikling i form av doktorgrad. Stillingen skal knyttes til ph.d-programmet ved Institutt for lærerutdanning på Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.

Stipendiaten vil tilhøre Fagenhet for matematikk, som for tiden består av 29 vitenskapelig ansatte.

Stipendet er tilknyttet prosjektet Digital didaktikk. Prosjektet er et samarbeid mellom forskere med ulik fagbakgrunn, og skal knytte sammen fagdidaktikk, digitale undervisningsverktøy, vurdering, e-læring, skole og samfunn. I prosjektet undersøker vi hvordan teknologi som nettbaserte læringsplattformer, apps, interaktive e-bøker og nettbrett kan utnyttes i undervisning og forskning på læringsprosesser i matematikk. Vi utvikler nye digitale forskningsverktøy og matematiske aktiviteter for å samle forskningsdata og lage statistiske modeller for matematisk kompetanse og læringsprosesser hos elever og studenter. Ta gjerne kontakt med prosjektleder for ytterligere informasjon om prosjektet.

Arbeidsområder – Stipendiat

 • Kandidaten blir tilknyttet Fagenhet for matematikk ved ILU og del av en forskningsgruppe med medlemmer fra ILU, Matematikksenteret, og Institutt for Datateknologi og Informatikk (IDI).
 • Undervisning og veiledning av masterstudenter hører med til stillingen

Kvalifikasjoner

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat av 31.01.06. http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-01-31-102.

Det er krav om at stipendiaten har mastergrad i matematikkdidaktikk, matematikk, statistikk, IT, eller tilsvarende utdanning. Søkeren skal ha en sterk faglig bakgrunn fra sitt tidligere studium, og ha en veid gjennomsnittskarakter de siste to år av mastergradstudiet eller tilsvarende utdanning (tilsvarende 120 studiepoeng) som er lik B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala. Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal ha et like godt faglig grunnlag. Søkere med svakere karakterbakgrunn vil kunne bli opptatt dersom det dokumenteres at kandidaten er særskilt egnet til en ph.d.-utdanning.

Personlige egenskaper som selvstendig, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, gjennomføringsevne og motivasjon til å bidra til et godt arbeidsmiljø, vil bli tillagt stor vekt.

Lønns- og arbeidsvilkår

Stipendiat, kode 1017, lønnes etter lønnstrinn 50 i Statens lønnsregulativ, minimum brutto kr. 432 300 pr. år. Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

Det vises for øvrig til NTNUs utfyllende bestemmelser av 23.01.12 for tilsetting som stipendiat. http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20090617-0959.html  

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir tilsatt bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

Vi tilbyr

 • spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • medlemskap på treningssenter og tilgang til bedriftsidrettslag
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse

Søknad

Tilsetting i stipendiatstilling forutsetter opptak til ph.d-program i profesjonsforskning med innretning mot lærerutdanning og skole. For informasjon om ph.d-programmet, se https://www.ntnu.no/studier/phprolus. Du søker om opptak til ph.d.- programmet etter at du har begynt i stipendiatstillingen.

Sammen med søknaden vedlegges

 • en prosjektbeskrivelse i form av en skisse på 5-10 sider med krav om endelig godkjenning innen seks måneder etter opptak
 • CV, attester og vitnemål
 • vitenskapelig arbeid

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det er vanskelig å identifisere den enkelte søkers innsats, må søkeren vedlegge en kort redegjørelse for sin medvirkning.

I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

I samsvar med Offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg kan offentliggjøres selv om du har bedt om konfidensiell behandling.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til prosjektleder Trygve Solstad, telefon 73412594/e-post trygve.solstad@ntnu.no, eller fagenhetsleder Ole Enge, telefon 73559804/epost ole.enge@ntnu.no.

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved henvendelse til HR-seksjonen, ved Marianne Gomo, tlf. 73559832, e-post: marianne.gomo@ntnu.no.

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Vedlegg som ikke kan sendes elektronisk sendes NTNU, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, 7491 Trondheim, og merkes med SU- 31

Søknadsfrist: 15.05.2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  15. mai 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Rotvoll/Moholt
 • Jobbnorge-ID
  137179
 • Intern-ID
  SU-31
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger