Arkivverket tek vare på arkiv frå statleg og privat sektor. Vi leverer tenester til offentleg forvaltning i form av standarder, regelverk, rettleiing og tilsyn.

Vårt samfunnsoppdrag vil kreve store omstillingar i ein digital tidsalder, der vi har mål om å ha effektive og sjølvbetente løysingar. Vi skal både rettleie arkivskaparar og gjere Norgeshistorien tilgjengeleg for publikum. Vi er nasjonens minne og notidas arkivvoktarar.

Arkivverket har omlag 300 tilsette. Vi har hovudkontor i Oslo, åtte statsarkiv samt ansvar for Samisk arkiv og Norsk Helsearkiv. For meir informasjon, sjå www.arkivverket.no


Vil du jobbe med tilsyn, rettleiing og dokumentasjonsforvaltning?

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Søknadsfristen er gått ut
 • Arbeidsgiver
  Arkivverket
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  137130
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger