Arkivverket tek vare på arkiv frå statleg og privat sektor. Vi leverer tenester til offentleg forvaltning i form av standarder, regelverk, rettleiing og tilsyn.

Vårt samfunnsoppdrag vil kreve store omstillingar i ein digital tidsalder, der vi har mål om å ha effektive og sjølvbetente løysingar. Vi skal både rettleie arkivskaparar og gjere Norgeshistorien tilgjengeleg for publikum. Vi er nasjonens minne og notidas arkivvoktarar.

Arkivverket har omlag 300 tilsette. Vi har hovudkontor i Oslo, åtte statsarkiv samt ansvar for Samisk arkiv og Norsk Helsearkiv. For meir informasjon, sjå www.arkivverket.no.


Vi treng deg som ønskjer å styrke standardane for offentleg dokumentasjonsforvalting

Denne stillingen er ikke aktiv.