Senter for IKT i utdanningen skal bidra til økt kvalitet i opplæringen med bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). En viktig målsetting er å styrke barn, elever og studenter sitt læringsutbytte og gi grunnlag for bedre læringsstrategier.

Senteret er organisert som et statlig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet og ble etablert i 2010. Senteret skal bidra til å iverksette regjeringens politikk innen grunnopplæringen, barnehagesektoren og lærer- og barnehagelærerutdanningen.

Senteret har hovedkontor i Tromsø og avdelingskontor i Oslo, og har totalt ca 80 faste og midlertidige ansatte. Mer informasjon om Senter for IKT i utdanningen finner du på www.iktsenteret.no

Vil du være med å forme framtidens læring? Vi søker kommunikasjonsrådgiver

Denne stillingen er ikke aktiv.