Kriminalomsorgen region sør

Telemark friomsorgskontor

Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjonene som blir fastsatt av påtalemyndigheten eller idømt av domstolene. Den sentrale etatsledelsen ligger i Kriminalomsorgsdirektoratet som er overordnet fem regioner. Den enkelte region har ansvar for all straffegjennomføring innenfor regionens grenser. Region sør omfatter fengsler og friomsorgskontor med nærmere 700 ansatte i Vestfold, Buskerud og Telemark. Regionadministrasjonen ligger i Tønsberg. Region sør med nærmere 700 ansatte omfatter fylkene Telemark, Buskerud og Vestfold med 13 fengsler og pt 4 friomsorgsenheter. Friomsorgen i Telemark med til sammen 16,5 stillinger har sitt hovedkontor i Skien.

Hovedoppgavene til friomsorgen er å gjennomføre dommer på samfunnsstraff, gjennomføre program mot ruspåvirket kjøring, følge opp prøveløslatte, utarbeide personundersøkelser til bruk i straffesaker og gjennomføre straff med elektronisk kontroll.

Førstekonsulent - vikariat

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen region sør
 • Nettside
 • Kommune
  Skien
 • Jobbnorge-ID
  137066
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Se mer

Finn andre stillinger