NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

 


Universitetslektor i nautiske fag (IV-109/17) - Vikariat

Fakultet for ingeniørvitenskap 

Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

 

Stillingen er knyttet til Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk (IHB), Fakultet for ingeniørvitenskap (IV), Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU). Instituttet i Ålesund driver utdanning og forskning innen nautikk, shipping og shippingledelse, maritim logistikk og relaterte teknologiområder som skipsdesign og produkt- og systemdesign.

 

Vi har ledig en vikarstilling i 100 % for perioden 01.06. – 31.12.2017, med mulighet for forlengelse.  Personen vi søker etter vil i all hovedsak ha arbeidsoppgaver som omfatter undervisning innen nautiske fag, utvikling av undervisningsmateriell og delta i utviklingsprosjekter.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Undervisning i nautiske fag
 • Instruksjon på skipssimulator
 • Maritime kurs innen offshore skipsoperasjoner
 • Utvikling av undervisningsmateriell
 • Initiere og/eller delta i forsknings- og/eller utviklingsoppgaver innenfor aktuelle fagområder.

Kvalifikasjoner:

 • Eksamen av høyere grad fra universitet eller høgskole innenfor relevant fagområde.
 • Minimum dekksoffiser kl. 1 sertifikat
 • Praktisk-pedagogisk eller annen pedagogisk utdanning, og/eller erfaring fra undervisning/veiledning
 • Relevant yrkeserfaring
 • Må kunne gjennomføre undervisning på norsk eller et annet skandinavisk språk
 • Gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Gode evner til kommunikasjon og formidling

Stillingsinnehaver vil ha ansvar for undervisning innen sitt fagområde på BSc nautiske fag. Veiledning av prosjekt- eller bacheloroppgaver kan inngå som en viktig del av ansvarsområdet for stillingen. Den som tilsettes må kunne dokumentere omfattende faglige kvalifikasjoner. 

 

De mest aktuelle søkerne vil bli innkalt til intervju, og for prøving av pedagogiske ferdigheter, vanligvis som forelesning.

 

Stillingsinnehaver ivaretar det faglige ansvar sammen med instituttets øvrige vitenskapelig tilsatte. Den som tilsettes plikter videre å delta i gjennomføringen av undervisningsopplegget etter gjeldende studieplan, og i arbeidet med videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegget, herunder også etter- og videreutdanning. 

 

Stillingsinnehaver må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre. 

 

Det er et krav at den som ansettes behersker norsk skriftlig og muntlig ettersom vedkommende skal forelese og veilede våre nautikkstudenter i kurs som kun går på norsk. 

 

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn.

Det vil i stor grad bli tatt hensyn til personlig egnethet og samarbeidsevner. NTNU ønsker å øke kvinneandelen i sine vitenskapelige stillinger, og kvinner oppfordres derfor til å søke.

 

Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

 

Universitetslektor tilsettes i kode 1009, med minimum årslønn brutto kr 415 200. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr 485 700 til 632 100 pr år. Herfra trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

 

Nærmere opplysninger får en ved henvendelse til programansvarlig nautikk, Arnt N. Myrheim-Holm, tlf: 70161402

epost: army@ntnu.no.

 

Følgende dokumenter må vedlegges søknaden: Bekreftede vitnemål, attester og CV.

Søknaden sendes elektronisk via denne siden (Søk stillingen).

 

Merk søknaden med ref.nr. IV-109/17. Søknadsfrist: 28.04.2017.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  28. april 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Ålesund
 • Jobbnorge-ID
  137059
 • Intern-ID
  IV-109/17)
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger