Kriminalomsorgen region øst

Oslo fengsel

Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjoner som blir fastsatt av påtalemyndigheten eller idømt av domstolene. Kriminalomsorgen er organisert i tre nivåer: Kriminalomsorgsdirektoratet, fem regionadministrasjoner og de lokale fengsler og friomsorgskontor. Kriminalomsorgen region øst omfatter fylkene Akershus, Oslo, Østfold, Oppland og Hedmark, med regionadministrasjon i Oslo. Regionen har ansvar for 11 fengsler, 4 friomsorgskontor, 2 overgangsboliger, Hundetjenesten og Senter for narkotikaprogram med til sammen ca 1.700 tilsatte.

Oslo fengsel er for tiden under omstilling. Avdeling A ved fengselet legges ned, og antall innsatte og ansatte reduseres. Etter sommeren 2017 vil det være 11 avdelinger igjen ved Oslo fengsel, og rundt 240 innsatte og 220 ansatte. Ved Oslo fengsel legges det stor vekt på aktivisering av innsatte og utvikling av kontaktbetjentrollen. Ved fengselet arbeider det faggrupper innen fangebehandling, verksdrift og administrasjon. Det er en arbeidsplass med et høyt tempo og mange spennende oppgaver. Vi har et godt arbeidsmiljø med fleksible arbeidstidsordninger, rimelig kantine og treningsfasiliteter.


Vikariat som fengselsførstebetjent/avdelingsleder ved Oslo fengsel

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen region øst
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  137050
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Se mer

Finn andre stillinger