NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Tre 100 % stillinger som studiekonsulent (seniorkonsulent 1363/rådgiver 1434) ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM) er det ledig tre 100 % stillinger innen utdanningsstøtte som seniorkonsulent (1363)/rådgiver (1434). To av stillingene er faste mens en er midlertidig ut 2017 med mulighet for fast tilsetting.

ISM er ett av ni institutt ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH). Instituttet har ca. 360 ansatte, og yter administrativ støtte innen flere områder på medisin, to masterprogram, etter- og videreutdanningskurs, ph.d.- emner og kvalitetssikring av disse oppgavene. Arbeidet skjer i nært samarbeid med studenter, undervisere, faglig ledelse og fakultetets studieadministrasjon. For mer informasjon om instituttet, se www.ntnu.no/ism .

Utdanningsstøtte er en av tre administrative ansvarsområder som er organisert på institutt. Administrasjonen har som hovedoppgave å skape gode støttefunksjoner rundt primærvirksomheten som er forskning og utdanning, og på den måten styrke instituttets mål og strategiarbeid på en tidsriktig og kvalitativ god måte.

Vi søker tre studiekonsulenter som kan være med og komplettere teamet. Stillingsinnehavere skal koordinere og legge til rette for god undervisning og læring for studenter og undervisere tilknyttet instituttet. De må ha evne til å tenke helhetlig, være strukturert og utviklingsorientert.

Oppgavene innebærer å påse at instituttets bestillinger og prosesser innen fagområdet er effektive, tydelige, godt forankret og kvalitetssikret. Instituttets ansvar og oppgaver innen utdanning skal ivaretas, noe som også inkluderer timeplanlegging, studentoppfølging og eksamensavvikling. Utviklingsfaglige forslag innen eget arbeidsområde skal følges opp og studiekonsulenten skal aktivt bidra til utvikling av virksomhetsstyring ved instituttet for studieadministrative forhold. Det er flere endringsprosesser på utdanningsporteføljen ved ISM og de som tilsettes vil bli sentrale medspillere. Stillingene vil være utdanningsstøtte til ledelsen ved ISM, i tillegg til øvrig ledelse ved institutt og fakultet. Stillingsinnehaverne vil jobbe tett mot instituttets andre administrative ressurser innenfor området virksomhetsstyring og forskning. Andre arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil kunne tillegges ved behov.

Vi søker personer med følgende bakgrunn og kompetanse: 

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole på minimum bachelornivå er et krav. Utdanningskravet kan fravikes ved lang og relevant praksis og i kombinasjon med etter- og videreutdanning.
 • Utdanning på masternivå er ønskelig.
 • Svært god skriftlig og muntlig kommunikasjons- og formidlingsevne på norsk og engelsk er et krav.
 • God IT-forståelse er en fordel.
 • Kjennskap til studieadministrative støttesystem er en fordel.
 • Erfaring fra eller kjennskap til kunnskapsorganisasjoner er ønskelig.
 • Forståelse for servicerollen og støttefunksjonen administrasjonen har for kjernevirksomheten er en fordel.

 I tillegg ønsker vi oss personer som:

 • Har gode relasjons- og kommunikasjonsevner.
 • Er selvstendige, strukturerte og resultatorienterte i sitt arbeid.
 • Har høy motivasjon og interesse for jobben.
 • Har stor arbeidskapasitet.
 • Har gode samarbeidsevner og forståelse for servicerollen og støttefunksjonen for den faglige virksomheten.
 • Er positive, serviceinnstilte og løsningsorienterte.

Det vil bli lagt stor vekt på motivasjon og personlig egnethet for stillingen.

Vi kan tilby:

 • En dynamisk arbeidsplass med stor aktivitet innen studier og forskning.
 • Fleksibel arbeidstid og sommertid.
 • Trening i arbeidstiden.
 • Stilling i en IA-virksomhet.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn. Endringer i arbeidsområdet og involvering i andre oppgaver kan være aktuelt.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte søkere til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. For å oppnå en balansert kjønnssammensetning oppfordrer vi spesielt menn til å søke.

Stilling som seniorkonsulent (kode 1363) lønnes med minimum årslønn kr 428 300. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr 428 300 - 515 600 per år avhengig av kvalifikasjoner. Stilling som rådgiver (kode 1434) lønnes med minimum årslønn kr 402 300. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr 464 600 - 566 700 per år. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Søknadsfrist: 25. april 2017.

Søknad sendes elektronisk via denne siden (JobbNorge.no). Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk. Rettkjente kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju.

 

Utfyllende opplysninger om stillingen kan en få ved å henvende seg til:

Kontorsjef Surur Taso, tlf. 977 16 030, e-post surur.taso@ntnu.no.

For opplysninger om søknadsprosessen, ta kontakt med:

HR-rådgiver Gøril Madsø Halvorsen, e-post: goril.m.halvorsen@ntnu.no

 

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer, annonsører og lignende.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  25. april 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  137047
 • Intern-ID
  17/11143
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger