Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for utformingen av den nasjonale barnehage-, utdannings- og forskningspolitikken. Departementet har om lag 300 medarbeidere, fordelt på seks avdelinger.  Mer informasjon om departementet finnes på www.regjeringen.no

Kommunikasjonsenheten (KOM) har ni faste stillinger, og er organisert i stab direkte under departementsråden. KOM leder det kommunikasjonsfaglige arbeidet i departementet. Enheten arbeider med mediehåndtering og medieovervåkning, gir kommunikasjonsfaglige råd til politisk ledelse og jobber med strategisk kommunikasjon. KOM skriver taler og planlegger arrangementer og reiser for politisk ledelse. KOM har også ansvar for internkommunikasjon, departementets nettsider på regjeringen.no og sosiale medier.

Taleskriver/ kommunikasjonsrådgiver i Kunnskapsdepartementet

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Søknadsfristen er gått ut
 • Arbeidsgiver
  Kunnskapsdepartementet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  137012
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Engasjement

Se mer

Finn andre stillinger