NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Vitenskapelig assistent

Ved NTNU Handelshøyskolen, Fakultet for økonomi, NTNU, er det ledig inntil tre midlertidige stillinger som vitenskapelige assistenter (stillingskode 1020) i tolv måneder, med mulighet for forlengelse.

NTNU Handelshøyskolen er lokalisert i ny campus sentralt i Trondheim og har ca. 1 300 studenter og over 40 vitenskapelige stillinger. Handelshøyskolen driver undervisning og forskning innenfor det økonomisk-administrative fagområdet, og har følgende studietilbud:

 • Bachelorstudier i økonomi og administrasjon og i regnskap og revisjon
 • Masterstudier: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) og
 • Master i ledelse av teknologi
 • Masterstudium på deltid, erfaringsbasert: Master of Public Administration
 • Ph.d-studium i økonomistyring
 • Deltidsstudier (kveldsemner) i økonomisk-administrative fag

NTNU Handelshøyskolen inngår siden 1. januar 2017 i Fakultet for økonomi ved NTNU, og samarbeider med sine søsterinstitutt der om bachelor-, master- og ph.d.-studier.

Er du en entusiastisk person, gjerne nyutdannet, som kan tenke deg å arbeide med forsknings- og undervisningsrelaterte aktiviteter? Da er du den rette for oss.

Arbeidsoppgaver

Innholdet i stillingene vil være undervisnings- og forskningsassistanse innen økonomisk-administrative fag. De som tilsettes vil få ulike oppgaver tilknyttet forsknings- og undervisningsaktiviteter ved NTNU Handelshøyskolen, og være sentral i utviklingen og gjennomføringen av øvingsopplegg og annen støtte for fagstaben.

Kvalifikasjoner

Vi søker motiverte personer med mastergrad i økonomi og administrasjon, eller tilsvarende utdanning. Nyutdannede oppfordres til å søke. Søkere som etter planen fullfører sitt masterstudium sommeren 2017 gis også anledning til å søke. Minst en av de vi tilsetter bør ha god innsikt i regnskapsfag. Søkerne vurderes på bakgrunn av kompetanse, personlige egenskaper og personlig egnethet. I tillegg til dette vil god kommunikasjon med studenter og ansatte bli vektlagt. Innstilling skjer på bakgrunn av intervju.

Det forutsettes at den som søker kan oppvise tilfredsstillende kunnskaper i norsk eller i et annet skandinavisk språk, slik at vedkommende kan ivareta de funksjoner som tilligger stillingen.

Tilsetting og vilkår

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad speile mangfoldet i samfunnet. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning med hensyn til alder og kjønn, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn. Den som blir tilsatt må kunne påregne eventuelle endringer i stillingens ansvars- og arbeidsområde samt arbeidssted etter behov.

Stillingen som vitenskapelig assistent, stillingskode 1020, lønnes etter Statens lønnsregulativ, ltr. 42 – 65, minimum brutto kr 382.500,- – 563.100,- pr.år. Vanligvis vil en vitenskapelig assistent avlønnes i ltr. 50. I spesielle tilfeller vil høyere avlønning kunne bli vurdert. Fra lønnen trekkes det 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker ønsker å være unntatt offentlighet. Søker vil da bli informert på forhånd.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til nestleder ved NTNU Handelshøyskolen, Hans Marius Eikseth, tlf. 73 55 99 68 / 952 93 134, e-post: hans.m.eikseth@ntnu.no .

Søknad med CV, vitnemål, attester og referanser sendes elektronisk via www.jobbnorge.no

Søknadsfrist: 26.04.2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  26. april 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  136978
 • Intern-ID
  ØK-026
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger