NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for økonomi

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Eksperter i team

Førsteamanuensis i Eksperter i team

Ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse er det en ledig stilling som førsteamanuensis i fagseksjonen for Eksperter i team.

Eksperter i team (EiT) er et obligatorisk emne for alle studenter på høyere grad ved NTNU. Om lag 2000 studenter tar EiT hvert år, og dette antallet vil øke til 3000 som et resultat av fusjonen med de tidligere høgskolene i Sør-Trøndelag, Gjøvik og Ålesund. Emnets mål er å lære studentene å samarbeide i tverrfaglige team.

EiT-fagseksjon har ansvar for den faglige utviklingen av emnet, opplæring av undervisningspersonalet og studieadministrative oppgaver i samarbeid med fakultetene. Fagseksjonen koordinerer et større Skandinavisk nettverk av utdanningsinstitusjoner, og inngår i ett av de nyutnevnte sentrene for fremragende utdanning ved NTNU, ENgage.

EiT-fagseksjonen har for tiden 11 faste stillinger (hvorav én førsteamanuensis og seks universitetslektorstillinger), 12 undervisningsassistenter og 160 læringsassistenter. EiT- seksjonen er fra 1. januar 2017 organisert under Institutt for økonomi og teknologiledelse, mens læringsmål og vurderingsordning for EiT besluttes av Rektor. EiT undervises fra alle fakultet, og om lag 80 faglærere er involvert.

Arbeidsområder

 • Inngå i fagseksjonens daglige drift med særlig vekt på opplæring og veiledning av undervisningspersonalet i EiT.
 • Ivareta, i samarbeid med fagseksjonens øvrige tilsatte, det faglige ansvar for emnet EiT.
 • Drive forskning innen fagseksjonens områder.
 • Veilede master- og doktorgradsstudenter innen eget fagområde.
 • Bidra i ledelsen av fagseksjonen.

Arbeidsstedet for stillingen er NTNU i Trondheim. Førsteamanuensisen må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i EiT medfører, samt organisatoriske endringer.

Kvalifikasjoner

Det stilles krav til kompetanse på doktorgradsnivå, fortrinnsvis innen en økonomisk eller samfunnsvitenskapelig disiplin. Vi ser etter kandidater som har arbeidet innen fagområdene erfaringslæring, teamarbeid, gruppedynamikk, prosessledelse eller tilsvarende. Den som tilsettes må ha praktisk erfaring med ledelse, fasilitering av gruppers dynamikk og tverrfaglig samarbeid. Publisering av forskningsresultater i anerkjente internasjonale journaler innenfor sitt fagområde vil bli ilagt vekt. Det legges størst vekt på vitenskapelige arbeider de siste fem år.

EiT-fagseksjonen har ansvar for den erfaringsbaserte læringsformen i EiT for utvikling av ferdigheter i samarbeid i tverrfaglige team. Seksjon har også ansvar for forskning og utvikling av det faglige grunnlaget og undervisningsmetoden for EiT, samt utvikling av læringsmateriellet.

Vi ønsker en kandidat som:

 • Kan dokumenterefaglige kvalifikasjoner innen vesentlige deler av fagseksjonens arbeidsområder.
 • Har gode praktiske ferdigheter i å lede tverrfaglige grupper gjennom erfaringsbaserte opplæringsprosesser.
 • Har både gode kunnskaper om og erfaring med observasjon og intervensjon for å bedre tverrfaglige gruppers læring og samarbeid slik det praktiseres i EiT.
 • Kan vise til relevant ledererfaring.
 • Har evne til å initiere, koordinere og lede forsknings- og utviklingsarbeid.
 • God muntlige og skriftlig framstillingsevne både på norsk og engelsk.

Personlig egnethet vektlegges spesielt. Vi søker personer med svært gode kommunikasjons- leder- og samarbeidsevner, og som i tillegg er selvstendige, serviceinnstilte og resultatorienterte.

Aktuelle kandidater vil bli inviterte til en praktisk pedagogisk prøve i erfaringsbaserte opplæringsprosesser samt intervju.

Stillingen krever praktisk universitetspedagogisk kompetanse. Den som tilsettes uten å ha formell universitetspedagogisk kompetanse og ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av to år etter tilsetting å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk. NTNU tilbyr slikt kurs.

For mer informasjon:

http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner

Etter søknadsfristen, vil en intern sorteringskomite ved instituttet foreta en evaluering av søknadene. Evalueringen vil bli videresendt til en ekstern sakkyndig komite, og kun de best kvalifiserte søkerne vil bli bedømt.

Lønns- og arbeidsvilkår

Stillingen lønnes som førsteamanuensis, kode 1011, med minimum årslønn kr 485 700. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som tilsettes må finne seg i eventuelle endringer i organisasjonen eller arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at han/hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Den totale arbeidsplikt skal fordeles på feltene forskning, undervisning og administrasjon. Fordelingen innen de ulike feltene vil til enhver tid variere, men over tid beregnes tilnærmet lik tid til forskning og undervisning.

Dersom den som tilsettes er fremmedspråklig, forutsettes det at vedkommende innen tre år kan vise kunnskaper i norsk, eller et annet skandinavisk språk, på linje med trinn tre i kurset "Norsk for fremmedspråklige" ved Institutt for språk og litteratur. NTNU gir tilbud om slikt kurs.

Vi tilbyr:

 • involverende og lærerike samarbeidsformer
 • et åpent og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • engasjerte kolleger
 • nye utfordringer
 • gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse

Søknad

Søkere må innen søknadsfristen sende inn følgende dokumenter i Jobbnorge:

 • søknad
 • CV og bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • vitenskapelige arbeider (normalt 5-10 arbeider)
 • en beskrivelse av de vitenskapelige arbeider som søkeren anser mest betydningsfulle
 • en liste over alle søkerens arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte EiT-leder Bjørn Sortland, telefon: 91897485 eller e-post bjorn.sortland@ntnu.no.

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via denne siden. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju. Søknaden merkes med ØK-023 . Søknadsfrist: 05.05.2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  5. mai 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Gløshaugen
 • Jobbnorge-ID
  136958
 • Intern-ID
  ØK-023
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger