NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

NTNU Universitetsbiblioteket leverer tjenester til NTNUs forskere og studenter, og legger vekt på å ha en aktiv dialog med fagmiljøene med mål å bidra til å styrke NTNUs forskning og undervisning. Universitetsbiblioteket har en sterk satsing på nettbaserte tjenester og tilbyr et spennende og utfordrende fagmiljø med gode utviklingsmuligheter. Mer informasjon finner du på http://www.ntnu.no/ub


Universitetsbibliotekar

Ved NTNU Universitetsbiblioteket er det ledig 100% fast stilling fra august 2017 som universitetsbibliotekar. Stillingen er lagt til Seksjon for kultur- og vitenskapshistorie/ Gunnerusbiblioteket. Bibliotekets viktigste eldre samlinger (før 1900) av bøker, manuskripter og arkiver har hovedprofil innenfor norsk og europeisk historie, språk, naturvitenskap, og litteratur, mens nyere løpende samlinger hovedsakelig er innen lokal- og slektshistorie og arkeologi. Bibliotekets brukere er studenter og ansatte ved NTNU og andre utdannings- og forskningsinstitusjoner både nasjonalt og internasjonalt, samt allmennheten. NTNU Gunnerusbiblioteket er et av Nordens viktigste historiske biblioteket og forvalter en viktig del av Norges nasjonalarv.

Sentrale arbeidsoppgaver
Stillingen omfatter følgende to hovedarbeidsoppgaver: publikumsbetjening/skrankevakter med tilhørende bibliotekoppgaver (ca. 40% stilling) og manuell betjening og forvaltning av eldre fysiske biblioteksamlinger og arkiver (ca. 30% stilling). En mindre andel av stillingen omfatter planlegging og gjennomføring av formidlingstiltak og - arrangement.

Kvalifikasjoner:
• Det kreves mastergrad i historiske fag relevant for de eldre biblioteksamlingenes hovedprofil.
• Det kreves relevant yrkeserfaring fra fag-/forskningsbibliotek eller arkiv.
• Det kreves meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
• Det er ønskelig med språkkunnskaper i tysk og/eller latin.
• Det kreves dokumenterte resultater fra relevant skriftlig formidling.
• Det forutsettes gode kunnskaper om IKT.
• Det er ønskelig med relevant yrkeserfaring fra bruk av arkiv- og/eller
  biblioteksystemer.

Personlige egenskaper for stillingen:
• Interesse og egnethet for arbeidsoppgaver dominert av løpende publikumskontakt og rutinemessig
  manuell betjening av eldre fysiske biblioteksamlinger er et overordnet krav.
• Det stilles krav om utpreget serviceinnstilling, evne til teamarbeid og gjennomføringsevne.
• Det forutsettes gode kommunikasjonsegenskaper; en medarbeider som kan bidra aktivt til å utvikle
  kontakten med forskere, studenter og allmennheten.
• Ryddighet og pålitelighet i håndtering av verdifulle historiske samlinger er et krav.

Personlig egnethet er viktig for om du er den rette for stillingen.

Vi tilbyr:
• Utfordrende, spennende og varierte arbeidsoppgaver
• Et faglig sterkt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
• Muligheter for personlig og faglig utvikling
• En av landets beste pensjonsordninger
• Mulighet for boliglån i Statens pensjonskasse med gunstige vilkår

I stilling som universitets-/førstebibliotekar kan 20 % av arbeidstiden benyttes til bibliotek-/spesialfaglige forsknings- og utviklingsoppgaver etter godkjenning.

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos Seksjonssjef Stein Olle Johansen, tlf. 73592122 /mob. 90198140  eller epost: stein.johansen@ntnu.no

Lønnsvilkår m.v.:
Stillingen lønnes som universitetsbibliotekar (kode 1199) eller førstebibliotekar (kode 1200). Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr 450 000 til 510 000 (universitetsbibliotekar) eller kr 500 000 til 560 000 (førstebibliotekar) pr. år avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn.
NTNU Universitetsbiblioteket er under omorganisering, og den som blir tilsatt må
akseptere eventuelle endringer i arbeidsområder og arbeidssted.

Synes du dette ser interessant ut og i tråd med dine kvalifikasjoner, send søknad elektronisk via denne siden med CV, vitnemål, gradspapirer og attester innen 30.04. 2017. Søknaden har NTNU-nr. 53/17.

I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren, etter avtale, bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  30. april 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Universitetsbiblioteket
 • Jobbnorge-ID
  136948
 • Intern-ID
  NTNU nr. 53/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger