NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Førsteamanuensis i bedriftsøkonomi/ finansregnskap/ økonomisk styring

Ved Institutt for internasjonal forretningsdrift (IIF) er det ledig fast stilling som førsteamanuensis innen det økonomisk-administrative fagområdet, med spesiell vekt på bedriftsøkonomi, finansregnskap og økonomisk styring.

 

IIF er en del av NTNU i Ålesund. Instituttet har ca. 600 studenter og 30 medarbeidere. IIF tilbyr årsstudium i økonomi og ledelse, bachelorstudier innenfor fagområdene økonomi og administrasjon og markedsføring og ledelse, samt mastergradsutdanning i internasjonal business og markedsføring.

 

 

 

Arbeidsområder:

 • undervisning og forskning innen det økonomisk administrative fagområdet på alle nivå (bachelor, master-, ph.d.). Det eksisterende studietilbudet ved instituttet tilsier i hovedsak undervisning innen bedriftsøkonomiske emner som finansregnskap med regnskapssystemer, bedriftsøkonomi, økonomisk styring, internasjonal business finans, finansiell styring, risikostyring
 • rett og plikt til å drive forskning innenfor sitt fagområde, og skal også ta på seg administrative oppgaver.
 • ivareta det faglige ansvar sammen med enhetens øvrige vitenskapelig tilsatte.
 • plikt til å delta i gjennomføringen av undervisningsopplegget etter gjeldende studieplan, og i arbeidet med videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegget, herunder også etter- og videreutdanning.
 • veiledning av bachelor, mastergrads- og doktorgradsstudenter innen sitt fagområde.
 • den som tilsettes må også kunne undervise og veilede på grunnleggende nivå utenfor sitt hovedområde.
 • eksamensarbeid uten særskilt godtgjørelse.

 

 

 

Førsteamanuenses må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, samt organisatoriske endringer.

 

Kvalifikasjoner

 

Til stillingen som førsteamanuensis kreves det universitetsutdanning det økonomisk/administrative fagområdet. Den som tilsettes må ha faglig fordypning i bedriftsøkonomi/ finansregnskap/ økonomisk styring eller tilsvarende.Videre kreves det vitenskapelig kompetanse på minimum doktorgradsnivå i relevant fagområde. Det vil bli lagt vekt på evne til å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid. Publisering av forskningsresultater i anerkjente internasjonale journaler innenfor sitt fagområde vil bli ilagt stor vekt. Det legges størst vekt på vitenskapelige arbeider de siste fem år.

 

Det kreves praktisk universitetspedagogisk kompetanse. Den som tilsettes uten å ha formell universitetspedagogisk kompetanse og ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av to år etter tilsetting å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk. NTNU gir tilbud om slikt kurs.

 

Pedagogiske evner og kvalifikasjoner vil bli vektlagt. Vurderingen vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, doktorgrads- og mastergradsveiledning, samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. Aktuelle kandidater vil bli inviterte til pedagogisk prøving ved en prøveforelesning og intervju.

 

For mer informasjon:

http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner

 

Kjennskap til lokalt næringsliv er en fordel.

Det er en forutsetning at søkere til stillingen kan undervise på norsk og behersker norsk muntlig og skriftlig flytende. Søkere må også kunne undervise på engelsk, da engelsk benyttes som forelesningsspråk i deler av fagtilbudet.

 

Personlige egenskaper som gode samarbeidsevner og og motivasjon til å bidra til et godt arbeidsmiljø, vil bli tillagt stor vekt.

 

Lønns- og arbeidsvilkår

 

Førsteamanuensis, kode 1011 lønnes etter lønnsramme 24 i Statens lønnsregulativ, minimum brutto kr 485 700 pr. år. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

 

Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

 

Den totale arbeidsplikt skal fordeles på feltene forskning, undervisning og administrasjon. Fordelingen innen de ulike feltene vil til enhver tid variere, men over tid beregnes tilnærmet lik tid til forskning og undervisning.

 

 

Vi tilbyr:

 • spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • gunstig medlemskap på treningssenter og tilgang til gode bedriftsidrettslag
 • gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse

 

 

Søknad

Søkere må innen søknadsfristen sende inn følgende dokumenter i Jobbnorge:

 

 • søknad
 • CV og bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • vitenskapelige arbeider (normalt 5-10 arbeider)
 • en beskrivelse av de vitenskapelige arbeider som søkeren anser mest betydningsfulle
 • en liste over alle søkerens arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort

 

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

 

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til instituttleder Siv Marina Flø Grimstad, epost sika@ntnu.no, telefon 95721023.  

 

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju.

 

Søknadsfrist:08.05.2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  8. mai 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim, Ålesund
 • Arbeidssted
  Ålesund
 • Jobbnorge-ID
  136943
 • Intern-ID
  ØK-018
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger