Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) ivaretar sikkerhetstjenester, IKT- utvikling og drift, formidlings- og kommunikasjonstjenester, samt fellesadministrative tjenester for departementene. Våre felles verdier fokuserer på; resultater, service, sikkerhet, profesjonalitet og fellesskap. DSS er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har ca 750 ansatte og er lokalisert sentralt i Oslo.

Renholder/ Fagarbeider innen renhold – Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon / Renhold og miljø

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) har ledige vikariater som renholder/ fagarbeider innen renhold (heltidsstillinger), med mulighet for fast ansettelse. Vikariatene antas å ha forskjellig varighet.
Arbeidsoppgavene vil bestå av daglig og periodisk renhold av våre bygninger i Regjeringskvartalet og øvrige departementsbygg.

 

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • Du må ha erfaring og interesse for renholdsfaget
 • Du må kunne beherske norsk

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Fagbrev i renhold vektlegges
 • Erfaring med maskinelt renhold og ny teknologi

Personlige egenskaper:

 • Motivert for å utvikle deg innen renholdsfaget
 • Serviceinnstilt, fleksibel og profesjonell
 • Positiv og bidrar til et god arbeidsmiljø

Det legges stor vekt på personlig egnethet.

Andre opplysninger:
Det legges vekt på personlige referanser og en oversikt over slike referanser bes opplyst i søknaden.
Innsendte dokumenter vil ikke bli returnert
Stillingen krever sikkerhetsklarering

Lønn: 
Stillingene lønnes i lønnstrinn 30 - 39 (kr 332 200 - 369 800 per år) for1130 renholder og lønnstrinn 33 - 39 (kr 343 600 - 369 800) for 1203 renholder med fagbrev, avhengig av dokumentert ansiennitet. All tidligere yrkespraksis godskrives, også arbeid i hjemmet inntil 3 år. Av lønnen trekkes 2 % til Statens Pensjonskasse.

Som ansatt i DSS har du:

 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger, med automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Egen bedriftshelsetjeneste, treningsmuligheter/bedriftsidrettslag
 • Subsidierte priser i kantinene i regjeringskvartalet
 • Arbeidsplass sentralt i Oslo sentrum

For mer informasjon, se vår hjemmeside www.dss.dep.no

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I DSS er det derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. DSS bruker virkemiddelet moderat kvotering.

Som IA-bedrift vil vi tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Nærmer opplysninger om stillingen ved: Seksjonssjef Paulo Ruvina tlf. 22 24 97 60 eller Kontorsjef Wenche Høgalmen tlf. 22 24 96 59.

Søknadsfrist: 24.04.2017

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  24. april 2017
 • Arbeidsgiver
  Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Oslo sentrum
 • Jobbnorge-ID
  136908
 • Intern-ID
  DSS 2017-10
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger