Kriminalomsorgen region sør

Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjonene som blir fastsatt av påtalemyndigheten eller idømt av domstolene. Den sentrale etatsledelsen ligger i Kriminalomsorgsdirektoratet som er overordnet fem regioner. Den enkelte region har ansvar for all straffegjennomføring innenfor regionens grenser. Region sør omfatter fengsler og friomsorgskontor med nærmere 700 ansatte i Vestfold, Buskerud og Telemark. Regionadministrasjonen ligger i Tønsberg. 

Det er opprettet et pilotprosjekt der kriminalomsorgen overtar ansvaret fra politiet vedrørende transport og fremstillinger av varetektsinnsatte. 

I den anledning er det opprettet en egen transporttjeneste (KTT) underlagt Kriminalomsorgen region sør. KTT består for tiden av transportleder, transportkoordinatorer og transportbetjenter ved baser på Ringerike, Drammen, Tønsberg og Skien. Det arbeides med en utvidelse inn mot Oslo.

Assisterende leder av Kriminalomsorgens transporttjeneste - inspektør

Det er ledig 100 % stilling i engasjement som assisterende leder av kriminalomsorgens transporttjeneste (inspektør) i region sør. Pilotprosjektet KTT ble etablert i 2014, og er foreløpig gitt varighet til 31. desember 2018. Engasjementet vil således ha likelydende varighet.

Assisterende leder vil sammen med transportleder har ansvaret for den daglige virksomheten i tjenesten. Dette er en nyopprettet stilling og det nærmere innholdet må derfor fastsettes sammen med leder. Assisterende leder vil etter nærmere anvisning fra leder ha personal- , administrativt og operativt ansvar. 

Per januar 2017 er det i tillegg til leder ansatt to transportkoordinatorer og 37 transportbetjenter i KTT. Leder og transportkoordinatorene er plassert i Tønsberg, mens transportbetjentene har arbeidsstart ved baser for tiden på Ringerike, Drammen, Berg (Tønsberg) og Skien. Stillingen vil for tiden ha kontorplassering i samme lokaler som regionadministrasjonen i Tønsberg, men arbeidsstedet omfatter også tjenestens baser.

I og med at KTT er opprettet som et prosjekt, må det regnes med at det vil skje endringer i organisering, arbeids- og ansvarsforhold med mer på relativt kort varsel. Det er Kriminalomsorgsdirektoratet som styrer prosjektet.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning. Fengselsskolen med relevant praksis kan kompensere for manglende høyere utdanning 
 • Det er en fordel med utdanning eller erfaring fra logistikkvirksomhet 
 • Erfaring fra eller kjennskap til offentlig sektor 


Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter 
 • Evne til å lede og motivere andre 
 • Evne til å etablere gode relasjoner til medarbeidere og tillitsvalgte 
 • Evne til å arbeide målrettet og selvstendig
 • Handlekraftig og initiativrik 
 • Holdninger i tråd med kriminalomsorgens verdisyn og yrkesetiske retningslinjer
 • Evne til omstilling samt motivasjon for å arbeide i en dynamisk organisasjon

Generelle vilkår:

Stillingen lønnes i kode 0266 fengselsinspektør med avlønning fra kr 542 900 - 567 100. Det blir trukket 2 % medlemsinnskudd til Statens pensjonskasse. De første seks månedene er å anse som prøvetid.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Kvinner og personer med innvandrerbakgrunn oppfordres derfor til å søke stillingen.

Det må ikke være noe å utsette på den tilsattes vandel. Den som blir tilsatt må forevise uttømmende politiattest uten merknader.

I og med at stillingen er tilknyttet et prosjekt, må den som ansettes rette seg etter eventuelle framtidige beslutninger som følge av denne prosessen både når det gjelder organisatoriske og arbeids og/eller ansvarsmessige endringer knyttet til stillingen.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til transportleder Andre Åkvik, tlf 33 20 70 00/ 901 63 687.

Vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju.

Søknadsfrist: 1. mai 2017

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (søk stillingen). Hvis du har problemer med utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ring på telefon: 75 54 22 31.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. mai 2017
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen region sør
 • Nettside
 • Kommune
  Tønsberg
 • Arbeidssted
  for tiden Tønsberg
 • Jobbnorge-ID
  136807
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Prosjekt

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger