Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjonene som blir fastsatt av påtalemyndigheten eller idømt av domstolene. Den sentrale etatsledelsen ligger i Kriminalomsorgsdirektoratet som er overordnet fem regioner. Den enkelte region har ansvar for all straffegjennomføring innenfor regionens grenser. Region sør omfatter fengsler og friomsorgskontor med nærmere 700 ansatte i Vestfold, Buskerud og Telemark. Regionadministrasjonen ligger i Tønsberg. 

Det er opprettet et pilotprosjekt der kriminalomsorgen overtar ansvaret fra politiet vedrørende transport og fremstillinger av varetektsinnsatte. 

I den anledning er det opprettet en egen transporttjeneste (KTT) underlagt Kriminalomsorgen region sør. KTT består for tiden av transportleder, transportkoordinatorer og transportbetjenter ved baser på Ringerike, Drammen, Tønsberg og Skien. Det arbeides med en utvidelse inn mot Oslo.

Assisterende leder av Kriminalomsorgens transporttjeneste - inspektør

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen region sør
 • Nettside
 • Kommune
  Tønsberg
 • Arbeidssted
  for tiden Tønsberg
 • Jobbnorge-ID
  136807
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Prosjekt

Se mer

Finn andre stillinger