NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Fast 100 % stilling som prosjektøkonom - Seniorkonsulent/Rådgiver

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk er et av NTNUs største institutt med over 200 ansatte og er integrert med kliniske avdelinger ved St. Olavs Hospital. Instituttet har en omfattende virksomhet med stor og kompleks ekstern finansiering som også inkluderer EU og flere store sentra finansiert av både forskningsråd og industri, eksempelvis SFI CIUS med et budsjett på nesten en halv milliard kroner og øvrige ekstern finansiering på årlig over 80 millioner kroner. Stillingen er avgjørende for kvalitet i prosjektoppfølgingen og profesjonell håndtering av prosjektøkonomi i dialog med oppdragsgiver, så vel som for å få gode budsjetter i søknadsfasen og realistisk rapportering i prosjektet i samsvar med NTNUs totalkostmodell.

Oppgavene i stillingen er drift og økonomistyring innen eksternfinansiering, herunder budsjettering og kvalitetssikring på alle utgående søknader.

Prosjektøkonomen gir rådgivning og opplæring til prosjektledere i forhold til forståelse av lov- og regelverk, søknadsbudsjettering, prosjektstyring, ressurskartlegging, regnskapsanalyse og økonomisk oppfølging av prosjekter. Øvrige oppgaver er rådgivning og prognosearbeid til instituttleder, nestledere, instituttgruppeledere og kontorsjef ved større saker. Stillingsinnehaver arbeider også med utarbeidelse og kvalitetssikring av kontrakter og produksjon og presentasjon av statistikk.

Stillingen krever en medarbeider som kan arbeide operativt med daglig drift og samtidig arbeide utviklingsorientert. Stillingen krever nært samarbeid med øvrige tilsatte ved fakultetets enheter. Til stillingen ligger et ansvar for å inneha kunnskap om NTNUs reglement, retningslinjer, instrukser og rutiner knyttet til eksternfinansiert virksomhet. Se mer om dette på http://www.ntnu.no/adm/okonomi/. Det er ønskelig med snarlig oppstart.

Krav og ønsker til bakgrunn og kompetanse:

 • Relevant høyere utdanning fra universitet eller høgskole på bachelornivå er et krav. Utdanningskravet kan fravikes ved lang og relevant praksis
 • Utdanning på masternivå vil bli foretrukket.
 • God prosjekt- og økonomiforståelse er et krav.
 • Gode IT-kunnskaper, spesielt kompetanse i Excel, er et krav.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er et krav.
 • Erfaring fra bruk av prosjektstyringssystem (gjerne Maconomy som NTNU bruker) er ønskelig.
 • Relevant erfaring fra tilsvarende større virksomhet er ønskelig.

I tillegg ønsker vi oss en person som:

 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner men kan samtidig arbeide selvstendig og strukturert.
 • Trives med servicerollen og som støttefunksjon for den faglige virksomheten.
 • Har stor arbeidskapasitet, viser initiativ, er utadvendt og åpen for nye utfordringer.
 • Har evnen til å opptre løsningsorientert innenfor rammen av gjeldende lover og regler.
 • Har evnen til analytisk arbeid og helhetstenking.
 • Er resultatorientert og har gjennomføringsevne.

Det vil bli lagt vekt på motivasjon og personlig egnethet for stillingen.

Stillingen tilbyr utfordrende og interessante arbeidsoppgaver i et allsidig og trivelig arbeidsmiljø som er preget av aktive, engasjerte og dyktige medarbeidere. NTNU er i kontinuerlig utvikling for å bli et ledende universitet innen forskning og utdanning.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet. Den som blir tilsatt må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Det er et personalpolitisk mål å få en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. For å oppnå en balansert kjønnssammensetning oppfordrer vi spesielt menn til å søke.

Stilling som seniorkonsulent (kode 1363) lønnes med minimum årslønn kr. 428 300. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr. 428 300 – 515 600 per år avhengig av kvalifikasjoner. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse. Stilling som rådgiver (kode 1434) lønnes med minimum årslønn kr. 402 300. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr. 464 600 - 566 700 per år. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Søknad sendes elektronisk via denne siden. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk. Rettkjente kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju.

Søknadsfrist: 1.mai. 2017.


Utfyllende opplysninger om stillingen kan en få ved å henvende seg til:
Kontorsjef Marita Olaussen, tlf. 90 07 91 45, e-post marita.olaussen@ntnu.no


For opplysninger om søknadsprosessen ta kontakt med:
HR-konsulent Marta Aandahl, tlf. 905 53 511, e-post marta.aandahl@ntnu.no


Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer, annonsører og lignende.

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. mai 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  136721
 • Intern-ID
  16/14389
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger