NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

2 ÅPNE STILLINGER SOM POSTDOKTOR I PSYKOLOGI VED INSTITUTT FOR PSYKOLOGI

Ved Institutt for psykologi er det ledig to midlertidige stillinger som postdoktor i psykologi for en periode på to år, uten undervisningsplikt. Stillingene som postdoktor har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i faglige toppstillinger.

Institutt for psykologi har i dag over 110 ansatte og ca. 1100 studenter. Instituttet har et stort og variert fagmiljø med bred kompetanse innen psykologi, og tilbyr profesjonsstudium i psykologi, samt studier på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Instituttet har også tre psykologiske poliklinikker; voksen-, barne- og nevroklinikk. Poliklinikkene mottar pasienter og gir klinisk behandling som et ledd i profesjonsutdanningen i psykologi. Det er et utstrakt forskningssamarbeid internt på instituttet, og med andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Vår ambisjon for forskning er å være i front internasjonalt på enkelte fagområder og nasjonalt ledende på andre fagområder.

Arbeidsområder – postdoktor

Psykologisk institutt søker etter kandidater som ønsker å undersøke og formulere nyskapende tema og problemstillinger innenfor det psykologiske fagfeltet. Postdoktorstillingene lyses derfor åpent ut innenfor fagfeltet psykologi.

Kvalifikasjoner

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat av 31.01.06) (http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-01-31-102). Det kreves fullført norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad.

Aktuelle søkere skal legge frem forslag til prosjekt. Ved tilsetting av postdoktor vil det bli lagt vekt på følgende kriterier:

 • Prosjektbeskrivelsens kvalitet og relevans. Prosjektbeskrivelsen skal inneholde fremdriftsplan, og det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av tilsettingsperioden. Det må komme klart fram hva som er prosjektets problemstillinger, samt hva som er nytt i prosjektet sammenliknet med tidligere forskning.
 • Prosjektets relevans for forskningsstrategi beskrevet i NTNUs strategi 2011-2020 – Kunnskap for en bedre verden, samt instituttets egen strategi.
 • Forskningsrelevant erfaring slik som publisering og arbeid med forskningsprosjekt
 • Personlige egenskaper som fleksibilitet og samarbeidsevne samt motivasjon til å bidra til et godt arbeidsmiljø, vil bli tillagt stor vekt.
 • Anbefalinger/referanser
 • Tematisk tilpasning til forskningsmiljøene ved Institutt for psykologi

Den som tilsettes må beherske et skandinavisk språk eller engelsk.

Lønns- og arbeidsvilkår

Stillingen som postdoktor, kode 1352, lønnes etter lønnsramme 24, alternativ 1, lønnstrinn 57 i Statens lønnsregulativ, brutto minimum kr. 40.475,- pr. mnd. Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet. Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at han/hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet. 

Vi tilbyr

 • spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse

Søknad

Sammen med søknaden vedlegges

 • Prosjektbeskrivelse

 • CV, attester og vitnemål

 • Søkerens fem viktigste vitenskapelige arbeider

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det er vanskelig å identifisere den enkelte søkers innsats, må søkeren vedlegge en kort redegjørelse for sitt bidrag.

I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til instituttleder Magne Arve Flaten, telefon 73 59 74 68, e-post magne.a.flaten@ntnu.no.

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk. Dokumenter sendt inn etter søknadsfristen vil ikke bli tatt hensyn til i evalueringen. Attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju. Søknaden merkes med SU-23.

Søknadsfrist: 10.05.2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  10. mai 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Dragvoll
 • Jobbnorge-ID
  136706
 • Intern-ID
  SU-23
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger