NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Stipendiat i bedriftsøkonomi/økonomisk styring/finansregnskap

Ved Institutt for internasjonal forretningsdrift i Ålesund er det ledig en midlertidig stilling som stipendiat i bedriftsøkonomi, økonomisk styring, finansregnskap for en periode på fire år, med arbeidsplikt. Dette er en utdanningsstilling som skal gi lovende forskerrekrutter anledning til faglig utvikling i form av doktorgrad. Stillingen er knyttet til ph.d-programmet ved Fakultet for økonomi og fakultetet står som arbeidsgiver.

IIF har ca. 600 studenter og tilbyr årsstudium i økonomi og ledelse, bachelorstudier innenfor fagområdene økonomi og administrasjon og markedsføring og ledelse, samt mastergradsutdanning i internasjonal business og markedsføring. IIF har for tiden tilsatt fire stipendiater, seks universitetslektorer, ni med førstekompetanse og fem professorer.

 • Stipendiatstillingen er en rekrutteringsstilling som vil være med på å styrke instituttets kompetanse innenfor fagområdene bedriftsøkonomi, økonomisk styring og finansregnskap.
 • Undervisningserfaring er en fordel.
 • IIF har mange ansatte med høy formell kompetanse innenfor fagområdet fra andre land, men har behov for fagkompetanse i forhold til norske regnskapsregler. Det er derfor en fordel med utdanning fra Norge.
 • Den som tilsettes bør ha faglig fordypning i bedriftsøkonomi (finansielle emner).
 • Det er en forutsetning at søkere til stillingen kan undervise på norsk og behersker norsk flytende, muntlig og skriftlig. Søkere må også kunne undervise på engelsk, da engelsk benyttes som forelesningsspråk i deler av fagtilbudet

Arbeidsområder – stipendiat

Pliktarbeidet kan være for eksempel undevisning, utviklings- og eksamensarbeid innenfor instituttets fagområder, særlig knyttet til de økonomisk- administrative fagene.

Kvalifikasjoner

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat av 31.01.06.

Kvalifikasjonskravet er fullført hovedfag/mastergrad i økonomisk administrative fag eller tilsvarende utdanning. Søkeren skal ha en sterk faglig bakgrunn fra sitt tidligere studium, og ha en veid gjennomsnittskarakter de siste to år av mastergradstudiet eller tilsvarende utdanning (tilsvarende 120 studiepoeng) som er lik B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala. Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal ha et like godt faglig grunnlag. Søkere med svakere karakterbakgrunn vil kunne bli opptatt dersom det dokumenteres at kandidaten er særskilt egnet til en ph.d.-utdanning.

Personlige egenskaper som sosial, samarbeidsvillig, fleksibel og motivasjon for stillingen samt til å bidra til et godt arbeidsmiljø, vil bli tillagt stor vekt.

Lønns- og arbeidsvilkår

Stipendiat kode 1017 lønnes etter lønnstrinn 50 i Statens lønnsregulativ, minimum brutto kr. 36 025,00 pr. md. Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet. Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

Vi tilbyr

 • spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • gunstig medlemskap på treningssenter og tilgang til gode bedriftsidrettslag
 • gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse

Søknad

Tilsetting i stipendiatstilling forutsetter opptak til ph.d-program i bedriftsøkonomi, økonomisk styring og finansregnskap. For informasjon om ph.d-program i Økonomistyring, se https://www.ntnu.no/studier/oaphdos. Du søker om opptak til ph.d.-programmet etter at du har begynt i stillingen.

Sammen med søknaden vedlegges

 • prosjektbeskrivelse i form av en skisse på 2-3 sider med krav om endelig godkjenning innen seks måneder etter opptak
 • CV, attester og vitnemål
 • Vitenskapelig arbeid

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det er vanskelig å identifisere den enkelte søkers innsats, må søkeren vedlegge en kort redegjørelse for sin medvirkning.

I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til IIF, telefon 70161236 e-post sika@ntnu.no .

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no.

Søknadsfrist: 12.06.2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  12. juni 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim, Ålesund
 • Arbeidssted
  Ålesund
 • Jobbnorge-ID
  136579
 • Intern-ID
  ØK-022
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger