NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 


Fakultetet for ingeniørvitenskap
Institutt for energi- og prosessteknikk

Førstekonsulent, bestiller/prosjektøkonom (IV-104/17)

Ved Institutt for energi- og prosessteknikk er det ledig en fast stilling som førstekonsulent med arbeidsoppgaver som bestiller og prosjektøkonom.

Instituttet har om lag 78 fast ansatte, herav halvparten i vitenskapelige stillinger.  I tillegg omfatter staben stipendiater, post.doc'er, forskere og prosjektansatte.  Totalt er om lag 195 personer tilknyttet instituttet og over 30 nasjoner er representert.  Instituttet omsetter for 176 mnok, hvorav 85 mnok kommer fra eksternfinansierte prosjekter.

Arbeidsstedet vl være i instituttadministrasjonen og arbeidsoppgavene for stillingen vil være todelt: Oppgaver knyttet til bestillerfunksjonen vil dekke om lag 50% av stillingen, mens de resterende 50% av stillingen vil være oppgaver som prosjektøkonom knyttet til spesifikke prosjekter som faggruppene ved instituttet driver.  Stillingen inngår i økonomiteamet ved instituttet og rapporterer til kontorsjef.  Instituttet driver en omfattende ekstern prosjektvirksomhet, noe som betyr at arbeidstempoet til tider er høyt og arbeidsoppgavene kan være omfattende.

Konkret vil arbeidsoppgavene for stillingen være:


Bestillerfunksjonen

 • Ivaretakelse av at gjeldende lovverk for offentlige anskaffelser blir overholdt
 • Koordinatorfunksjon i forhold til sentralt innkjøpskontor
 • Anbudsinnhenting ved behov
 • Ansvarlig for opplæring av rekvirenter
 • Bestilling av varer og tjenester
 • Kontaktperson mot leverandører og oppfølging av leveranser
 • Varemottak
 • Fakturahåndtering

Prosjektøkonomfunksjon

 • Driftskontroll for prosjekter
 • Økonomisk støtte i søknadsprosesser
 • Fakturering
 • Kontraktshåndtering
 • Prosjektrapportering - både internt og til eksterne samarbeidspartnere, som Norges Forskningsråd, samarbeidende institusjoner og industri
 • Prognoser knyttet til prosjekter og budsjettrevidering
 • Bidra i arbeidet med å utvikle og forbedre økonomirutinene i tilknytning til prosjektadministrasjonen

Andre oppgaver innenfor området bestillinger/prosjektøkonomi kan også pålegges medarbeideren.

Krav til bakgrunn og kompetanse

 • Relevant høyere økonomisk utdanning på minimum bachelornivå
 • Gode IT-ferdigheter i Excel og Access-databaser
 • Gode norsk/nynorsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.  Arbeidsspråket vil for en stor del være engelsk

Ønskede kvalifikasjoner
Søkere med teoretisk bakgrunn og/eller praktisk erfaring innenfor bestillingsfeltet og dets regelverk, prosjektøkonomi, prosjektregnskap og økonomistyring vil bli foretrukket.

Erfaring med elektroniske økonomisystemer som BasWare og Maconomy er ønskelig.  Kunnskap om og erfaring fra universitetssektoren er en fordel.

Vi vektlegger følgende

 • Motivasjon, interesse og personlig egnethet
 • Må like å jobbe med folk og være serviceinnstilt og fleksibel
 • Evne til å ta initiativ, være proaktiv og jobbe selvstendig
 • Evne til å være strukturert og systematisk
 • Evne til å jobbe med mange prosjekter samtidig
 • Gode samarbeidsevner, både internt og overfor våre samarbeidspartnere
 • Forståelse for servicerolen og støttefunksjonen for den faglige virksomheten

Lønn og vilkår
Stillingen er plassert i statens lønnsregulativ kode 1408 førstekonsulent, brutto fra kr 357 800 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet.  Normal avlønning er kr 412 200 - 494 000 pr. år.  Herfra trekkes 2% lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

Vi tilbyr

 • Varierte og utfordrende oppgaver i et internasjonalt, utviklingsorientert og godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Lønn i henhold til Statens lønnsregulativ

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt må regne med eventuelle endringer i arbeidsområdet underveis.

NTNU har personalpolitisk mål om at arbeidsstaben skal gjenspeile mangfoldet i befolkningssammensetningen generelt.

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos kontorsjef Tove Rødder, epost tove.rodder@ntnu.no, tlf. 73 59 39 45.

Søknad
Søknad, attester og vitnemål sendes elektronisk via Jobbnorge.no, merket med ref.nr. IV-104/17.  Godkjente kopier av attester og vitnemål vil kreves av kandidatene som inviteres til intervju.

Søknadsfrist: 3. mai 2017

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentleglova, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

 

 

 

 

 

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  3. mai 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Energi- og prosessteknikk
 • Jobbnorge-ID
  136547
 • Intern-ID
  IV-104/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger