Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjonene som blir fastsatt av påtalemyndigheten eller idømt av domstolene. Den sentrale etatsledelsen ligger Kriminalomsorgsdirektoratet som er overordnet fem regioner. Den enkelte region har ansvar for all straffegjennomføring innenfor regionens grenser. Region sør omfatter fengsler og friomsorgskontor med nærmere 750 ansatte i Vestfold, Buskerud og Telemark. Regionadministrasjonen i Tønsberg ledes av en direktør og er delt inn i en straffegjennomføringsseksjon og en administrativ seksjon. Ringerike fengsel er et lukket fengsel med høyest sikkerhetsnivå. Fengselet har plass til 165 innsatte og har 155 faste ansatte. Fengselet er organisert med en straffegjennomføringseksjon, administrativ seksjon og en juridisk seksjon. Fengselet ligger på Tyristrand i Ringerike kommune.

Vikariat som fengselsførstebetjent/avdelingsleder

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen region sør
 • Nettside
 • Kommune
  Ringerike
 • Arbeidssted
  Tyristrand
 • Jobbnorge-ID
  136546
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Se mer

Finn andre stillinger