Kriminalomsorgen

Ila fengsel og forvaringsanstalt

Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjoner som blir fastsatt av påtalemyndigheten eller idømt av domstolene. Kriminalomsorgen er organisert i tre nivåer: Kriminalomsorgsdirektoratet, fem regionadministrasjoner og de lokale fenglser og friomsorgskontor. Kriminalomsorgen region øst omfatter fylkene Akershus, Oslo, Østfold, Oppland og Hedmark, med regionadministrasjon i Oslo. Regionen har ansvar for 11 fengsler, 4 friomsorgskontor, 2 overgangsboliger, senter for narkotikaprogram og visitasjonspatrulje med til sammen ca. 1.700 tilsatte.

Ila fengsel og forvaringsanstalt ble fra 01. januar 2002 hovedanstalt for mannlige forvaringsdomfelte. I denne forbindelse ble virksomheten rustet opp bygningsmessig, organisatorisk og innholdsmessig.

 

Forvaring er en tidsubestemt straff som skal ivareta samfunnets behov for sikkerhet mot ny alvorlig kriminalitet og samtidig gi den forvaringsdømte mulighet til å endre sin atferd og tilpasse seg et liv i frihet.

 

Anstalten har i dag ca. 120 innsatte og ca. 230 ansatte. Vi skal arbeide med de innsatte gjennom høy grad av sikkerhet, samtidig som vi skal ha faglig fokus på observasjons- og kartleggingsarbeid, arbeidstrening, skole, programvirksomhet og strukturert miljøarbeid. Ila fengsel er en arbeidsplass med høyt tempo og mange spennende oppgaver. Vi har et godt arbeidsmiljø, fleksible arbeidstidsordninger og rimelig kantine. Anstalten ligger i trivelige omgivelser på Eiksmarka i Bærum

Rådgiver psykolog ved Ila fengsel

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen
 • Nettside
 • Kommune
  Bærum
 • Jobbnorge-ID
  136449
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger