NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Ledig stilling som professor/førsteamanuensis i medisin (radiologi) ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, lyses det ut midlertidig stilling som professor/førsteamanuensis i medisin (radiologi). Stillingen har en stillingsandel på 20 % og er tilknyttet klinisk hovedstilling som lege ved Klinikk for Bildediagnostikk ved St. Olavs Hospital HF. Tilsettingen gjelder for en periode på 5 år med mulighet for forlengelse.

Stillingen er administrativt tilknyttet Institutt for Sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB) ved Det Medisinske Fakultetet. ISB omfatter fagområdene anestesiologi, radiologi, intervensjonsradiologi, radiografi, ultralyd, MR, idrettsfysiologi, hjerte-kar fysiologi, lungefysiologi, lungesykdommer, hjertesykdommer, karkirurgi, thoraxkirurgi og biomedisinsk teknikk. Instituttet er også vert for Medical Imaging Laboratory Senter for forskningsbasert innovasjon (CIUS-Centre for Innovative Ultrasound Solutions), Medisinsk Simulatorsenter, KG Jebsen Senter for hjertetrening og NTNU MR-senter.
Instituttet har et bredt spekter av samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt og samarbeider tett med St Olavs Hospital og SINTEF og er lokalisert sentralt på Øya i det ”Integrerte Universitetssykehuset”.
Instituttet samarbeidet tett med St Olavs Hospital innenfor Instituttets strategiske satsninger inkl. Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonell MR, Nasjonal kompetansetjeneste for ultralyd og bildeveiledet behandling og Fremtidens Operasjons Rom/NorMIT og har utarbeidet en felles forskningsplan innen radiologi med Klinikk for bildediagnostikk, som vil være relevant for stillingen. For mer informasjon om instituttet, se www.ntnu.no/isb

Beskrivelse av ansvarsområde for stillingen
Stillingsinnehaveren har sammen med instituttets øvrige vitenskapelige tilsatte ansvar for undervisning og forskning innen fagområdet radiologi. Dette omfatter også egen forskning, og veiledning av studenter innen fagområdet. Videre plikter stillingsinnehaveren å ta del i administrativt arbeid. Den som tilsettes må påregne å bidra med undervisning i fagområdet sitt på alle studieprogrammene ved fakultetet.

ISB og Klinikk for Bildediagnostikk ønsker å styrke alle områder av radiologien og oppfordrer kandidater innen forskningssvake deler av radiologien å søke.

Kvalifikasjoner
• Søkere må ha cand.med.-grad og bred radiologisk erfaring
• Spesialitet i radiologi er ønskelig
• Kunnskap innen intervensjonsradiologi er ønskelig
• Søkere må kvalifisere for stilling som professor eller førsteamanuensis innenfor fagområdet radiologi i henhold til Nasjonale normer for vurdering av professorkompetanse ved de medisinske fakultetene i Norge og Kriterier for ansettelse i stilling som førsteamanuensis.
• Søkere må beherske et skandinavisk språk samt engelsk på et tilfredsstillende nivå både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper
Det vil legges vekt på:
• Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser
• Gode formidlingsevner
• Evne til å arbeide selvstendig
• Evne til og interesse for omstilling og videreutvikling

Vi kan tilby
• Utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver
• Et godt arbeidsmiljø
• Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
• Stilling som professor i kode 1013 lønnes med minimum årslønn kr. 609 300,- per år i 100 % stilling. Normalt avlønnes stillingen ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk fra brutto kr. 621 400 – 1 029 900,- per år i 100 % stilling.
• Stilling som førsteamanuensis i kode 1011 lønnes med minimum årslønn kr. 488 900,- per år i 100 % stilling. Normalt avlønnes stillingen ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk fra brutto kr. 488 900 – 659 100 per år i 100 % stilling.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Den som tilsettes pålegges å gjennomføre PBL-kurs for veiledere. Tilsatte uten formell universitetspedagogisk kompetanse og som ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter tiltredelsen. Universitetet tilbyr slikt kurs.

Søknadens innhold
Søknaden skal gi en kortfattet oversikt over utdanning, eksamener, tidligere praksis og motivasjon for stillingen. Søkerne bes også å redegjøre for sine pedagogiske kvalifikasjoner med utgangspunkt i momentliste som finnes på nettadresse: http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner

Følgende vedlegg må ligge ved Jobbnorge-søknaden i pdf-format:
• CV, vitnemål og attester. To referanser bes oppgitt.
• Inntil 15 vitenskapelige arbeider – publiserte eller under publisering – som søkeren ønsker det skal ta hensyn til ved bedømmelsen (vitenskapelige arbeider må også vedlegges i pdf-format)
• Beskrivelse av de vitenskapelige arbeider som søkeren anser mest betydningsfulle, og som søkeren spesielt vil ha lagt til grunn for bedømmelsen
• Liste over alle søkerens arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort.

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

De mest aktuelle søkerne vil normalt bli innkalt til intervju og prøving av pedagogiske ferdigheter.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:
Instituttleder Øystein Risa, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU, tlf. 92613734 eller oystein.risa@ntnu.no

Nærmere opplysninger om søknadsprosessen fås ved henvendelse til:
HR-konsulent Ingunn Wasland Pettersen, HR-seksjonen MH-fakultetet, NTNU
tlf. 92 03 52 51, ingunn.w.pettersen@ntnu.no

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no innen søknadsfristen 1. mai 2017.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen.

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer, annonsører og lignende.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. mai 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  136442
 • Omfang
  Deltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger