Kriminalomsorgen region sørvest

Agder friomsorgskontor

Kriminalomsorgen gjennomfører straffereaksjoner og varetektsfengsling. Region sørvest har det overordnede ansvaret for kriminalomsorgen i Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder, med fengsler og friomsorgskontorer. Det er ca 600 årsverk i regionen. Regionadministrasjonen er lokalisert i Sandnes. Region sørvest rapporterer til Kriminalomsorgsdirektoratet.

Agder friomsorgskontor er organisert med hovedkontor i Kristiansand og avdelingskontor i Arendal og Lyngdal. Det samlede antall årsverk er p.t. 32. Hovedoppgavene til friomsorgen er knyttet til straffegjennomføring med elektronisk kontroll, personundersøkelser til bruk i straffesaker, samfunnsstraff, narkotikaprogram med domstolskontroll, program mot ruspåvirket kjøring og løslatte fra fengsel med møteplikt for friomsorgen. 

Seniorkonsulent

Ved Agder friomsorgskontor er det ledig 100 % fast stilling som seniorkonsulent. Den som tilsettes vil arbeide med domfelte i tråd med gjeldende regelverk, og vil inngå i team med spesielt ansvar for oppfølging av domfelte som gjennomfører narkotikaprogram med domsstolkontroll.

Arbeidsoppgaver:
Utføre personundersøkelser
Initiere, utvikle og vedlikeholde tverretatlig/tverrfaglig samarbeid
Utvikle, tilrettelegge og iverksette hensiktsmessig innhold i straffegjennomføringen
Faglig oppfølging av domfelte
Planmessig endringsarbeid
Gruppevirksomhet
Kontroll av vilkår
Saksbehandling Informasjonsarbeid opp mot ulike offentlige instanser 
Ta del i friomsorgens øvrige oppgaver

Kvalifikasjonskrav:
3-årig sosialfaglig utdanning på høgskole/universitetsnivå. Annen relevant bachelorgrad fra høgskole/universitet kan også bli vurdert.
Plettfri vandel
Erfaring fra arbeid i kriminalomsorgen eller annen relevant erfaring
Gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper
Førerkort klasse B vil være en fordel

Personlige egenskaper:
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
Evne til å arbeide systematisk og selvstendig
Evne til etisk refleksjon

Stillingene lønnes som seniorkonsulent, stillingskode 1363, ltr. 57 i Statens regulativ pt 489.300 pr. år. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Tjenestested er pt ved hovedkontoret i Kristiansand.

Ved ansettelse kreves utvidet politiattest uten merknader. De første 6 mnd. er prøvetid. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn oppfordres å søke.

Nærmere opplysninger om stillingen får en ved henvendelse til assisterende friomsorgsleder Vivian B. Arntzen tlf 47974347 eller friomsorgsleder Geir Jensen tlf 99711718

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  19. mai 2017
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen region sørvest
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  136421
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger