Kriminalomsorgen region sørvest

Agder friomsorgskontor

Kriminalomsorgen gjennomfører straffereaksjoner og varetektsfengsling. Region sørvest har det overordnede ansvaret for kriminalomsorgen i Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder, med fengsler og friomsorgskontorer. Det er ca 600 årsverk i regionen. Regionadministrasjonen er lokalisert i Sandnes. Region sørvest rapporterer til Kriminalomsorgsdirektoratet.

Agder friomsorgskontor er organisert med hovedkontor i Kristiansand og avdelingskontor i Arendal og Lyngdal. Det samlede antall årsverk er p.t. 32. Hovedoppgavene til friomsorgen er knyttet til straffegjennomføring med elektronisk kontroll, personundersøkelser til bruk i straffesaker, samfunnsstraff, narkotikaprogram med domstolskontroll, program mot ruspåvirket kjøring og løslatte fra fengsel med møteplikt for friomsorgen. 

Seniorkonsulent

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen region sørvest
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  136421
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger