Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine mer enn 60 lokalkontor.

Naturavdelingen er en av direktoratets sju miljøfagavdelinger. Avdelingen har faglig ansvar hovedsakelig innenfor resultatområdene naturmangfold og friluftsliv, i tillegg til en miljøøkonomiseksjon som jobber på tvers av resultatområder og avdelinger i direktoratet. Naturavdelingen har 64 ansatte fordelt på fem seksjoner og en støtteenhet for det internasjonale naturpanelet. Avdelingen har hovedtyngden av sine medarbeidere i Trondheim, men også noen på Helsfyr i Oslo.

Avdelingsdirektør - naturavdelingen

Vi søker en erfaren og utviklingsorientert leder som evner å kombinere strategisk arbeid med en operativ arbeidsstil, og som motiveres av det totale lederansvaret som ligger til stillingen. Avdelingsdirektøren er en del av toppledergruppen i direktoratet og rapporterer til miljødirektøren.


Som avdelingsdirektør
i naturavdelingen skal du bidra til å videreutvikle Miljødirektoratets arbeid med blant annet nasjonalparker og andre verneområder, friluftsliv, internasjonalt arbeid innenfor naturmangfoldområdet og miljøøkonomi. En viktig oppgave blir å omstille til en mer helhetlig og økosystembasert naturforvaltning, og å effektivisere arbeidsoppgaver og -prosesser. 

Du må ha relevant høyere utdanning og ledererfaring, fortrinnsvis fra offentlig sektor. Solid samfunns- og rolleforståelse og innsikt i politiske prosesser er en forutsetning for å lykkes i stillingen. Vi ser for oss at du gjennom tydelig lederskap skaper retning, bygger gode relasjoner og evner å se avdelingens arbeidsoppgaver i sammenheng med direktoratets øvrige oppgaver.

 

Det vil bli lagt betydelig vekt på lederegenskaper. Vi ser etter en leder som kan styre på et overordnet nivå, delegere myndighet og støtte egne ledere.


Vi tilbyr en spennende og utviklende stilling i et dynamisk og engasjert miljø, kombinert med utfordrende oppgaver på et viktig samfunnsområde.

Stillingen er lokalisert i Trondheim. Du må regne med noe reisevirksomhet, blant annet til kontoret i Oslo.

 

Ta gjerne kontakt med Mercuri Urval ved Ole Petter Bratteberg, tlf. 975 59 036, dersom du har spørsmål om stillingen. Alle henvendelser til Mercuri Urval behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver frem til søknadsfristen.

 

Vi ber deg om å sende elektronisk søknad, med vitnemål og attester gjennom Jobbnorge.

 

Referanse: 26-2017 NAL                              Søknadsfrist: 01.05.17


Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne og personer med innvandrerbakgrunn.


Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jmf. offentlighetsloven §25. Dersom anmodningen ikke etterkommes, skal søkeren ha beskjed og gis anledning til å trekke sin søknad. 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  8. mai 2017
 • Arbeidsgiver
  Miljødirektoratet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Brattøra i Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  136415
 • Intern-ID
  26-2017 NAL
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger