Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine mer enn 60 lokalkontor.

Naturavdelingen er en av direktoratets sju miljøfagavdelinger. Avdelingen har faglig ansvar hovedsakelig innenfor resultatområdene naturmangfold og friluftsliv, i tillegg til en miljøøkonomiseksjon som jobber på tvers av resultatområder og avdelinger i direktoratet. Naturavdelingen har 64 ansatte fordelt på fem seksjoner og en støtteenhet for det internasjonale naturpanelet. Avdelingen har hovedtyngden av sine medarbeidere i Trondheim, men også noen på Helsfyr i Oslo.

Avdelingsdirektør - naturavdelingen

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Miljødirektoratet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Brattøra i Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  136415
 • Intern-ID
  26-2017 NAL
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger