NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for økonomi

Stipendiat i samfunnsøkonomi

Ved Institutt for samfunnsøkonomihar vi ledig to midlertidige stillinger som stipendiat i samfunnsøkonomifor en periode på tre år uten undervisningsplikt. Dette er utdanningsstillinger som skal gi lovende forskerrekrutter anledning til faglig utvikling i form av doktorgrad. Stillingene er knyttet til ph.d-programmet ved Fakultet for økonomi og fakultetet står som arbeidsgiver.

Institutt for samfunnsøkonomi (www.ntnu.no/econ) er ett av fire institutt ved Fakultet for økonomi. Instituttet tilbyr undervisning på bachelor-, master- og ph.d nivå. Forskning ved instituttet dekker et bredt spekter av områder: offentlig økonomi, utdanningsøkonomi, helseøkonomi, politisk økonomi, naturressursøkonomi, og arbeids- og regionaløkonomi. Instituttets metodiske kjernekompetanse er innen anvendt mikroøkonometri. Instituttet har for tiden 24 ansatte, deriblant 11 professorer og 2 førsteamanuenser. Stillingene er ikke knyttet til et bestemt forskningsområde, men det er en forutsetning for tilsetting at instituttet har veiledningskompetanse på området.

For tiden har instituttet 7 stipendiater ansatt og disse jobber med forskningstema innenfor naturressursøkonomi, utdanningsøkonomi, helseøkonomi, makroøkonometri og finans. Instituttet har et godt og aktivt stipendiatmiljø.

Institutt for samfunnsøkonomi tar sikte på å frembringe forskning på høyt internasjonalt nivå. Som et ledd i dette er kontakt med internasjonale læresteder viktig. Derfor ser instituttet det som en fordel at de som blir tilsatt i stillingene tilbringer 1-2 semester ved et utenlandsk lærested i løpet av tilsettingsperioden. Instituttet bidrar med å legge til rette for dette.

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • Mastergrad i samfunnsøkonomi eller finansiell økonomi, eller tilsvarende utdanning.
 • Minstekravet for å søke er normalt karakter B, eller tilsvarende, både på masteroppgaven og i veid snitt de siste to år av mastergradsstudiet (120 studiepoeng). Søkere med svakere karakterbakgrunn kan bli opptatt dersom det kan dokumenteres at vedkommende er særskilt egnet til en ph.d.-utdanning.
 • Du må være selvstendig, ha stor arbeidskapasitet og ha entusiasme for forskning.
 • Du må ha evne til å bidra til et godt stipendiatmiljø, og arbeidsmiljø generelt blir vektlagt.

Masterstudenter som er i siste del av studiet, men som ikke har fått avlagt avsluttende eksamen innen søknadsfristen, kan også søke.

Vi tilbyr

 • spennende og stimulerende fagmiljø med høy kvalitet på forskning
 • et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • gunstig medlemskap på treningssenter og tilgang til gode bedriftsidrettslag
 • gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse

Lønns- og arbeidsvilkår

Stipendiat kode 1017 lønnes etter lønnstrinn 50 i Statens lønnsregulativ, minimum brutto kr. 432 300 pr. år. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat av 31.01.06. http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-01-31-102

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet. Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

Søknad

Søknaden må inneholde opplysninger om utdanning og tidligere praksis. Sammen med søknaden legger du ved

 • En kort prosjektskisse som beskriver planlagt tema, problemstillinger og valg av teori og metode. Denne skissen skal du bearbeide til en endelig prosjektbeskrivelse etter oppstart i stipendiatstillingen (innen seks måneder) og i samarbeid med veileder.
 • CV, vitnemål og attester.
 • Vitenskapelige arbeider (ikke masteroppgaven). I tilfellet med fellesarbeider må du legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning.

Tilsetting i stipendiatstilling forutsetter opptak til ph.d.-programmet i samfunnsøkonomi. Informasjon om programmet finner du på www.ntnu.no/studier/phsok. Du søker opptak til ph.d.-programmet etter at du har begynt i stillingen.

Ønsker du ytterligere opplysninger om stillingene, kan du kontakte instituttleder Anne Borge Johannesen, e-post anne.borge.johannesen@ntnu.no, telefon 73 59 05 29.

I henhold til Offentlighetsloven kan opplysninger om deg bli offentliggjort selv om du har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Søknad med vedlegg skal sendes elektronisk via denne siden (ØK-021).

Søknadsfrist: 23.april 2017

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  23. april 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Dragvoll
 • Jobbnorge-ID
  136392
 • Intern-ID
  ØK-021
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger