Kriminalomsorgen region øst

Oslo fengsel

Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjoner som blir fastsatt av påtalemyndigheten eller idømt av domstolene. Kriminalomsorgen er organisert i tre nivåer: Kriminalomsorgsdirektoratet, fem regionadministrasjoner og de lokale fengsler og friomsorgskontor. Kriminalomsorgen region øst omfatter fylkene Akershus, Oslo, Østfold, Oppland og Hedmark, med regionadministrasjon i Oslo. Regionen har ansvar for 11 fengsler, 4 friomsorgskontor, 2 overgangsboliger, Hundetjenesten og Senter for narkotikaprogram med til sammen ca 1.700 tilsatte.

Oslo fengsel er landets største anstalt og har p.t. 363 ansatte og totalt 412 doms- eller varetektsinnsatte. Det er i alt 19 avdelinger for innsatte, og det legges stor vekt på aktivisering av innsatte og utvikling av kontaktbetjentrollen. Ved Oslo fengsel arbeider det faggrupper innen fangebehandling, verksdrift og administrasjon. Oslo fengsel er en arbeidsplass med høyt tempo og mange spennende oppgaver. Vi har et godt arbeidsmiljø, fleksible arbeidstidsordninger, rimelig kantine, treningsfasiliteter m.m.

Førstekonsulent ved besøkstelefonen i Oslo fengsel

Denne stillingen er ikke aktiv.