NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Koordinator

KOORDINATOR VED RESEARCH CENTRE FOR ZERO EMISSION NEIGHBOURHOODS IN SMART CITIES (FME ZEN)

 

Vi søker etter koordinator (førstekonsulent/kommunikasjonsmedarbeider, 100 % stilling) ved Research Centre for Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities/Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN). Stilingen har varighet på 5 år med mulighet for forlengelse med 3 år.

 

Om FME ZEN

FME ZEN er et Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME), finansiert av Norges forskningsråd og 34 partnere. FME ZEN skal utvikle løsninger for framtidens bygninger og byområder, løsninger som bidrar til at nullutslippssamfunnet kan realiseres. Gjennom senteret vil kommuner, næringsliv, myndighetsorgan og forskere samarbeide tett for å planlegge, utvikle og drifte områder uten klimagassutslipp. Mer effektiv energibruk, produksjon og bruk av fornybar energi vil bidra til bedre miljøet lokalt og til å nå nasjonale klimamål.

 

Senterets visjon er "Bærekraftige områder med null utslipp av klimagasser". For å oppnå dette vil senteret:

 • Utvikle verktøy for å prosjektere og planlegge nullutslippsområder

 • Skape nye forretningsmodeller, roller og tjenester som bidrar til en fleksibel overgang til nullutslipps-samfunnet

 • Utvikle kostnads- og ressurseffektive bygninger med miljøvennlige materialer, teknologier og konstruksjonssystemer

 • Utvikle teknologier og verktøy for å prosjektere og drifte energifleksible områder

 • Utvikle verktøy for å optimalisere lokale energisystemer og deres interaksjon med overordnede energisystemer

 • Utvikle 7 nullutslippsområder som skal fungere som innovasjonsarena og utprøvingsområder for teknologiene og løsningene som utvikles i senteret

 

Senteret, som ledes fra NTNU med Fakultet for arkitektur og design som administrativt vertsfakultet, samler forskere fra SINTEF Byggforsk, Sintef Energi og fem fakulteter ved NTNU. Senteret bygger på forskning og utvikling utført i Forskningssenteret Zero Emission Buildings, http://www.zeb.no/.

 

Arbeidsoppgaver:

 

 • Planlegge og gjennomføre aktiviteter sammen med senterledelsen

 • Bidra til strategisk ekstern kommunikasjon og videreutvikling av sentrets merkevarestrategi

 • Være en sentral ressurs for den faglige ledelsen med å informere om FME ZEN

 • Utvikle og redigere senterets nettsider og bidra til synlighet i sosiale media

 • Forberede styremøter og ledergruppemøter: Finne møtetidspunkter, kalle inn til møter, forberede sakspapirer, utarbeide referat m.m.

 • Bistå den faglige ledelsen og partnerne i arbeidet med å utvikle den faglige virksomheten, samt med å iverksette den faglige ledelsens og styrets beslutninger

 • Sørge for praktisk tilrettelegging av aktiviteter i samarbeid med vertsfakultetet

 • Yte service i forbindelse med utvikling av søknader om eksternfinansierte prosjekter

 

Stillingen vil være organisert ved FME ZEN, Fakultet for Arkitektur og design.

 

Kvalifikasjoner:

 

 • Det stilles høye krav til skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk, samt gode engelskkunnskaper.

 • Bør ha mastergradsutdanning, fortrinnsvis innenfor kommunikasjon, administrasjon, ledelse eller rådgiving.

 • Bør ha forskningsadministrativ erfaring, fortrinnsvis med Forskningsrådets evalueringsprosesser av store senter og/eller erfaring fra arbeid med energieffektivisering eller bærekraftig energi.

 • Koordinator må beherske publiseringsverktøy for web og bruk av sosiale media siden nettbasert kommunikasjon og informasjon vil være et sentralt hjelpemiddel i arbeidet med FME ZEN.

 

Det vil bli lagt betydelig vekt på personlige egenskaper som evne til selvstendig arbeid og ferdigstilling, samt gode samarbeidsevner. God forståelse for servicerollen og støttefunksjonen for senterledelsen, partnerne, prosjektledere og forskere er en forutsetning. Den som tilsettes må kunne arbeide effektivt og med høy kvalitet, også under tidspress og med ulike saker parallelt.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til leder for senteret Arild Gustavsen, e-post: arild.gustavsen@ntnu.no (tlf: 99363674) eller seksjonssjef for fakultetets administrasjon Lars Aalberg, e-post: lars.aalberg@ntnu.no (tlf: 97895665).

 

Lønn m.v.

Stillingen vil bli lønnet som førstekonsulent fra ltr. 37 til 58 i statens lønnsregulativ, eller som kommunikasjonsrådgiver fra ltr. 58 til 65 i statens lønnsregulativ. Fra dette blir det trukket 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring oppfordres derfor til å søke.

 

I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir imøtekommet har søkerne krav på å bli varslet.

 

Søknad merkes AD-08-17

Søknadsfrist: 7. april 2017

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  7. april 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  RESEARCH CENTRE FOR ZERO EMISSION NEIGHBOURHOODS I
 • Jobbnorge-ID
  135956
 • Intern-ID
  AD-08-17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger