UiT Norges arktiske universitet

Universitetsdirektøren - Avdeling for utdanning

Eksamensleder ved Avdeling for utdanning, Seksjon for studiekvalitet

Søknadsfrist: 17.04.2017

Ref. 2017/1706

 

UiT Norges arktiske universitet lyser ut fast stilling som eksamensleder. Stillingen er tilknyttet Avdeling for utdanning, Seksjon for studiekvalitet og har arbeidssted i Tromsø.

 

Avdeling for utdanning er en del av administrasjonen ved UiT Norges arktiske universitet. Vi har rundt 35 ansatte og er delt inn i tre seksjoner; seksjon for internasjonalisering av studier, seksjon for studieinformasjon og opptak og seksjon for studiekvalitet med ansatte på flere studiesteder.

 

Ansvar og arbeidsoppgaver:

En sentral del av avdelingas arbeid er eksamensavvikling. Eksamensforvaltningen ved UiT er delt mellom fakultetene og Avdeling for utdanning. Med økende andel studenter og økende behov for koordinering av oppgaver knyttet til ulike campus, ser UiT det som nødvendig å ansette en eksamensleder. Stillingsinnehaver vil ha ansvar for koordinering, organisering og utvikling av eksamensarbeidet ved UiT. Stillingen er en del av eksamenstjenesten i Avdeling for utdanning og det forutsettes tett samarbeid med fakultetenes eksamenstjenester. Stillingsinnehaver vil også samarbeide tett med prosjektleder for digital eksamen og implementering av prosjektet i linja.

Videre tilligger det stillingen oppgaver knyttet til eksamensavviklingen ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Dette innebærer blant annet saksbehandling i forbindelse med fakultetets eksamensavvikling, saksbehandling i forbindelse med individuell tilrettelegging ved eksamen, samt utskriving av vitnemål og vitnemålstillegg (Diploma Supplement).

UiT Norges arktiske universitet er inne i en endringsprosess i organisasjonsstrukturen. Stillingsinnehaver vil være sentral i prosjekter knyttet til eksamensarbeidet i forbindelse med disse endringsprosessene. Endring av innhold i stillingen og organisatorisk tilhørighet må av den grunn påregnes.

 

Kvalifikasjonskrav

Det kreves akademisk utdanning, minimum cand.mag./bachelorgrad, god framstillingsevne på norsk, stor arbeidskapasitet, gode samarbeidsegenskaper, evne til selvstendig, systematisk og effektivt arbeid. Den som tilsettes må være resultat- og utviklingsorientert, og må kunne sette seg raskt inn i nye oppgaver. Det vil bli lagt vekt på gode kontaktskapende evner, samt stor omstillingsevne.

 

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

 

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på kjennskap til/erfaring fra de arbeidsområder stillingen skal administrere og erfaringer med administrative datasystemer.

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1434 Rådgiver/1364 Seniorrådgiver avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Nærmere opplysninger om stillingen ved seksjonsleder Julia Holte Sempler tlf. 77646817, julia.sempler@uit.no eller studiedirektør Heidi Adolfsen 77645912, heidi.adolfsen@uit.no.   

 

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 

•          Søknadsbrev

•          CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)

•          vitnemål og karakterutskrift

•          attester og referanser med kontaktinformasjon

 

Bedømmelse forutsetter at overnevnte søknadsdokumenter er vedlagt i Jobbnorge innen søknadsfristen.

 

Søkere som blir invitert til intervju må ta med originale vitnemål og attester.

 

Generell informasjon

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

 

Universitetet er IA-virksomhet og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

 

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

 

UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

NO-9037 TROMSØ

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  17.04.2017
 • Arbeidsgiver
  UiT Norges arktiske universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Tromsø
 • Jobbnorge-ID
  135951
 • Intern-ID
  2017/1706
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger