NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for naturvitenskap

Rådgiver - utdanningskvalitet

Ved Fakultet for naturvitenskap er det ledig vikariat som rådgiver med snarlig tiltredelse. Vi søker en person som vil være med å utvikle utdanningskvalitet og gi administrativ utdanningsstøtte til studenter, fagmiljø og ledelse.

Om fakultetet
Fakultet for naturvitenskap har som ambisjon å være en etterspurt aktør i nasjonale og internasjonale forsknings- og undervisningsprogrammer innenfor naturvitenskap og teknologi. NV-fakultetet vil bidra til NTNUs visjon Kunnskap for en bedre verden, ved å holde høy kvalitet på sin forskning, utdanning, formidling og nyskaping. NV-fakultetet består av åtte institutter samt en fakultetsadministrasjon. Nærmere opplysninger om fakultetet med dets institutter finnes på http://www.ntnu.no/nv.

Om stillingen 
Hovedarbeidsområdene er å støtte utviklingsprosjekter innenfor utdanningsområdet og fakultetets arbeid med utdanningskvalitet. Dette omfatter
• oppfølging av fakultetets strategier og handlingsplaner
• lederstøtte i forbindelse med virksomhetsstyring
• rådgiving, koordinering og arbeidsledelse i forbindelse med læringsstøttetiltak- og systemer, samt utviklingsprosjekter innenfor utdanning
• rådgivning og saksbehandling for utdanningskvalitetsarbeidet ved fakultetet

Stillingen innebærer tett samarbeid med fakultetsledelsen og prosjektledere, samt andre enheter ved NTNU.

Kvalifikasjoner
Stillingen krever utdanning tilsvarende en mastergrad. Det er en fordel med utdanning innenfor fakultetets fagområder og/eller pedagogisk utdanning, men annen relevant utdanning kan også bli vurdert. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet. Det kreves gode norsk og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig. Det er en fordel at søker har erfaring fra studieadministrativt arbeid. Søkeren må ha interesse for å arbeide med ulike IT-verktøy og statistikk. Erfaring med prosjektledelse og interesse for utviklingsarbeid innenfor utdanningsområdet er også ønskelig.

Det vil bli lagt stor vekt på personlige egenskaper som gode evner til å samarbeide, kommunisere og formidle. Vi søker en person som er serviceinnstilt og fleksibel, arbeider strukturert og selvstendig, har stor gjennomføringsevne, er utviklingsorientert og som tar initiativ.

I vurderingen av søkerne vil utdanning og praksis avveies mot personlige egenskaper og egnethet for stillingen.

Lønns- og arbeidsforhold
Vi kan tilby varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et internasjonalt, utviklingsorientert og godt arbeidsmiljø. Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse. Lønn er i henhold til Statens lønnsregulativ.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt må regne med eventuelle endringer i arbeidsområdet underveis.

NTNU har personalpolitisk mål om at arbeidsstaben skal gjenspeile mangfoldet i befolkningssammensetningen generelt.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til
seksjonssjef Lillian Hanssen, tlf 73596020, epost lillian.hanssen@ntnu.no  eller
prodekan Øyvind Weiby Gregersen, tlf 73594029/91567096 oyvind.w.gregersen@ntnu.no.

Søknad og CV med attester og vitnemål sendes elektronisk via www.jobbnorge.no  
Stillingens referansenummer NV-57/17.
Søknadsfrist: 03.04.2017.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  3. april 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  135923
 • Intern-ID
  NV-57/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger