Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har mer enn 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine mer enn 60 lokalkontor.

 

Vil du jobbe med tilsyn av industrien? En fast stilling.

Har du industrierfaring, tilsynserfaring og vil være med å kontrollere at miljøregelverket blir fulgt?

Miljødirektoratet har et viktig samfunnsansvar ved å gjennomføre et risikobasert tilsyn med næringslivet i Norge slik at skade på helse og miljø unngås.

Industritilsynsseksjonen er en av våre to tilsynsseksjoner, og har ansvar for tilsyn med landbasert industri, offshorevirksomheter og avfallsaktører. I den forbindelse samarbeider vi tett med andre tilsynsmyndigheter, både nasjonalt og internasjonalt. Vi leder også tilsynsaksjoner hvor fylkesmannen er involvert. Gjennom tilsynsarbeidet har vi nær kontakt med industri, næringsliv, forbrukere, media, andre offentlige etater og private organisasjoner.

Vi søker en motivert medarbeider med god rolleforståelse, og blikk for utvikling av vårt tilsynsarbeid. Som medarbeider på tilsyn vil du inngå i en sterk faggruppe som arbeider målrettet for etterlevelse av miljøregelverket. Du vil jobbe tett med motiverte kollegaer med tilsyn av virksomheter i Norge. Arbeidet er utadrettet og det må påregnes en del reisevirksomhet (ca 40 døgn i året). Deltakelse i internasjonalt arbeid på tilsynsområdet kan være aktuelt.

Seksjonen er en av fem seksjoner i direktoratets Tilsyns- og miljødataavdeling, og har medarbeidere både i Oslo og Trondheim. Stillingens plassering er på Helsfyr i Oslo. Les mer om Miljødirektoratets tilsyn her

Stillingenes hovedansvarsområder

 • Tilsyn i virksomheter (inspeksjoner og revisjoner)
 • Lede og delta i aksjoner og prosjektarbeid

Kvalifikasjoner

 • Du har fortrinnsvis mastergrad innenfor naturvitenskaplige fag eller tilsvarende fra universitet eller høgskole.
 • Lang og relevant erfaring kan kompensere for formell kompetanse
 • Vi ser gjerne at du har kompetanse om industri og industriprosesser
 • Det er ønskelig med erfaring fra å lede eller koordinere arbeid i prosjekter
 • Du har god muntlig og skriftlig formuleringsevne både i norsk og engelsk
 • Du har relevant arbeidserfaring

Egenskaper

 • Du er omgjengelig, trygg, kommuniserer tydelig og kan representere Miljødirektoratet på en god måte
 • Du har god rolleforståelse og kan vurdere helhet og se sammenhenger
 • Du har gode samarbeidsevner og har erfaring fra å jobbe i team
 • Du har evne til å arbeide målrettet, selvstendig og til å levere innen gitte frister
 • Du er fleksibel og løsningsorientert og ser muligheter
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • fast stilling
 • utfordrende arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter
 • fleksible arbeidstidsordninger og gode pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse
 • lønn som senioringeniør fra kr. 494 800,- til kr. 598 200,- eller sjefingeniør fra kr. 563 500,- til kr. 621 800 etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifiserte søkere kan vurderes høyere.

Kontaktpersoner for stillingen er seksjonsleder Einar Knutsen på 922 933 45 einar.knutsen@miljodir.no. Spørsmål om søknadsprosessen kan også stilles til Hilde Hartviksen Hegerholm på hilde.hartviksen.hegerholm@miljodir.no.

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne og personer med innvandrerbakgrunn.
Vi ber deg om å sende søknad med vitnemål og attester elektronisk gjennom Jobbnorge. 

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jmf. offentlighetsloven §25. Dersom anmodningen ikke etterkommes, skal søkeren ha beskjed og gis anledning til å trekke sin søknad.


Referanse: 18-2017 TIN    Søknadsfrist: 03.04.2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  3. april 2017
 • Arbeidsgiver
  Miljødirektoratet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Helsfyr, Oslo
 • Jobbnorge-ID
  135905
 • Intern-ID
  18-2017 TIN
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger