Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har mer enn 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine mer enn 60 lokalkontor.

 

Blir du vår nye tilsynsmedarbeider?

Miljødirektoratet har et viktig samfunnsansvar ved å gjennomføre tilsyn og kontroll med næringslivet i Norge slik at skade på helse og miljø unngås. Tilsyn er et viktig ledd  i Norges handlingsplan for å stanse utslipp av miljøgifter. Hver dag utsettes vi for en rekke miljøgifter fra stoffer, stoffblandinger samt produkter og materialer som kan inneholde miljøgifter.

Produkttilsynsseksjonen er en av våre to tilsynsseksjoner, og har ansvar for kontroll av kjemikalier, biocider, merking og klassifisering av farlige stoffer, samt et stort spekter av produkter gjennom hele omsetningskjeden i Norge. I den forbindelse samarbeider vi tett med andre tilsynsmyndigheter, både nasjonalt og internasjonalt.  Vi fører for øvrig tilsyn med offshore virksomhet på norsk sokkel,  og har ansvar for kontakten med de andre HMS-etatene. Produkttilsynsseksjonen fører i tillegg tilsyn med handel med truede og fremmede arter for å ta vare på verdens naturmangfold.

Vi søker en motivert medarbeider med god rolleforståelse som kan bidra til gjennomføring og utvikling av vårt tilsynsarbeid. Som medarbeider i produkttilsynseksjonen vil du jobbe i en sterk faggruppe som arbeider målrettet for etterlevelse av regelverket og Norges handlingsplan for et miljø uten miljøgifter.

Seksjonen er en av fem seksjoner i direktoratets Tilsyns- og miljødataavdeling, og har medarbeidere både i Oslo og Trondheim. Stillingens plassering er på Helsfyr i Oslo. Noe reisevirksomhet i Norge må påregnes (ca. 30/40 døgn i året). Les mer om Miljødirektoratets tilsyn her.


Stillingens hovedansvarsområder

 • Gjennomføring av tilsyn og kontroll i virksomheter, inkludert planlegging, gjennomføring, oppfølging av produsenter og importører av produkter og kjemikalier
 • Oppfølging av innkomne tips og henvendelser
 • Utvikling av Miljødirektoratets tilsyn innenfor seksjonens faggrupper
 • Deltakelse i ulike prosjekter relatert til både gjennomføring og utvikling av tilsyn

Kvalifikasjoner

 • Du har fortrinnsvis mastergrad innenfor naturvitenskaplige fag eller tilsvarende fra universitet eller høgskole.
 • Lang og relevant erfaring kan kompensere for fomell kompetanse
 • Vi ser gjerne at du har kunnskap og/eller erfaring fra industri- og produksjonsprosess
 • Det er ønskelig med generell kjemikaliekunnskap, og kompetanse om kjemisk innhold i materialer
 • Du har god muntlig og skriftlig formuleringsevne både i norsk og engelsk

Egenskaper

 • Du er omgjengelig, kommuniserer tydelig og kan representere Miljødirektoratet på en god måte
 • Du har god rolleforståelse og kan vurdere helhet og se sammenhenger
 • Du har gode samarbeidsevner og har erfaring fra å jobbe i team
 • Du har evne til å arbeide målrettet, selvstendig og til å levere innen gitte frister
 • Du er fleksibel og løsningsorientert og ser muligheter
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • fast stilling
 • utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling på et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter
 • fleksible arbeidstidsordninger og gode pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse
 • lønn som senioringeniør fra kr. 494 800,- til kr. 598 200,- eller sjefingeniør fra kr. 563 500,- til kr. 621 800 etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifiserte søkere kan vurderes høyere

Kontaktperson for stillingen er seksjonsleder Mathieu Veulemans (480 57 510) mathieu.veulemans@miljodir.no. Spørsmål om søknadsprosessen kan også stilles til Hilde Hartviksen Hegerholm (976 90 419) på hilde.hartviksen.hegerholm@miljodir.no.

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne og personer med innvandrerbakgrunn.
Vi ber deg om å sende søknad med vitnemål og attester elektronisk gjennom Jobbnorge. 

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jmf. offentlighetsloven §25. Dersom anmodningen ikke etterkommes, skal søkeren ha beskjed og gis anledning til å trekke sin søknad.


Referanse: 17-2017 TPR    Søknadsfrist: 3.april 2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  3. april 2017
 • Arbeidsgiver
  Miljødirektoratet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Helsfyr, Oslo
 • Jobbnorge-ID
  135902
 • Intern-ID
  17-2017 TPR
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger