Fylkesmannen er statens representant i fylkene. Vi bidrar til at Stortingets og regjeringens mål og retningslinjer blir fulgt opp i regionen og vi ivaretar innbyggernes rettssikkerhet.

Vil du være med å bidra til bedre og tryggere helse- og omsorgstjenester i Oslo og Akershus?

Helseavdelingen ved Fylkesmannen i Oslo og Akershus har en utadrettet virksomhet mot helse- og omsorgstjenesten, helse- og omsorgspersonell og sentrale myndigheter. Avdelingen har vel 60 ansatte, herav 10 leger tilknyttet avdelingen, og har ansvaret for varierte forvaltningsoppgaver, herunder å føre et overordnet tilsyn med virksomhetene og å behandle et stort antall tilsyns- og klagesaker.

Helseavdelingen har ledig stilling (100 %) som assisterende fylkeslege i Helseavdelingen.
Vi søker fortrinnsvis etter lege som er spesialist i generell kirurgi, gastroenterologisk kirurgi, spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, eller spesialist i psykiatri. Vi legger vekt på bred klinisk erfaring. Viktige personlige egenskaper er integritet, fleksibilitet, evne til tverrfaglig samarbeid og god skriftlig og muntlig formidlingsevne. For å innfri nasjonale krav om saksbehandlingstid, fordres det målrettet arbeid med god fremdrift og gjennomføringsevne. Personlig egnethet tillegges vekt.

Vi tilbyr interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i grenselandet mellom medisin og jus, trivelig arbeidsmiljø, gode sosiale vilkår med fleksibel arbeidstid og statlige pensjonsordninger samt kontorlokaler med sentral beliggenhet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål
• å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning
• å rekruttere personer med ulik kulturell bakgrunn og personer med redusert funksjonsevne
Embetet er IA-virksomhet (Inkluderende Arbeidsliv).

Stillingen lønnes som ass. fylkeslege, stillingskode 0774, kr. 835 500,-. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønnsplassering vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til:
fylkeslege Jan Petter Odden tlf.: 22 00 39 01 / 930 37 023, fmoajod@fylkesmannen.no.

Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søker ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste.

Søknaden sendes via elektronisk søknadsskjema. 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  23.04.2017
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Oslo og Akershus
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  135878
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger