Fylkesmannen er statens representant i Østfold. Gjennom tilsyn, veiledning og dialog følger vi opp Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer for fylket. En sentral oppgave er å ivareta rettsikkerheten til innbyggerne og være klageinstans for kommunale vedtak. Fylkesmannen utfører i tillegg forvaltningsoppgaver for departementene innenfor miljøvern, landbruk, utdanning, helse, beredskap og sosial- og familierett. Fylkesmannen i Østfold har ca. 135 ansatte og holder til i Vogts gt. 17, Moss.

Regjeringen har besluttet å slå sammen Fylkesmannen i Østfold, Oslo og Akkershus og Buskerud til et embete, med delt lokalisering i Drammen, Oslo og Moss. Endringen trer i kraft 1.1.19, og ansatte må være forbredt på at det kan skje endringer i organiseringer og oppgaver som følge av omstillingsprosessen.  

 

Ledige stillinger som rådgiver/seniorrådgiver (jurister)

Vi har behov for flere jurister.

Ved Barnehage- og utdanningsavdelingen er det ledig en 100 % fast stilling (stilling A) og en 100 % stilling som et årsengasjement med mulighet for overgang til fast stilling (stilling B). Avdelingen har 13 medarbeidere og ledes av utdanningsdirektøren. Barnehage- og utdanningsavdelingen er delegert oppgaver fra Utdanningsdirektoratet og har en bred oppgaveportefølje innen den regionale forvaltningen av barnehage- og skolesektoren.

 

På barnehage- og skoleområdet skal Fylkesmannen være bindeleddet mellom nasjonal myndighet og sektoren. Fylkesmannen medvirker dermed til at den nasjonale barnehage- og utdanningspolitikken blir fulgt opp av fylkeskommunale, kommunale og private barnehage- og skoleeiere og myndigheter.

Å ivareta Fylkesmannens klagesaksbehandling er en sentral oppgave. Siden en av våre medarbeidere skal slutte, har vi behov for å tilsette en jurist i 100 % fast stilling (stilling A).

Det er varslet endringer i opplæringslovens kap 9a. Fylkesmannen skal fra 1.8.2017 være håndhevingsmyndighet i skolemiljøsaker. Det er mulighet for fast ansettelse hvis oppgaven blir fast, avhengig av behandlingen i Stortinget våren 2017 (stilling B).

Stillingen(e) skal ivareta arbeid knyttet til denne oppgaven, men kan bli tillagt arbeidsoppgaver innenfor hele avdelingens ansvarsområde:

 • Informasjons-, veilednings- og utviklingsoppgaver overfor kommunene, fylkeskommunen og private eiere

 • Klagesaksbehandling

 • Tilsyn

Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper

 • Du må ha juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap.

 • Kompetanse og erfaring innen utdanningsrett, barnehagerett, forvaltningsrett, kommunalrett mv. er ønskelig

 • Du må ha gode IKT-kunnskaper, gode samarbeidsevner, effektiv arbeidsform, positiv serviceinnstilling og godt humør.

Vi ser etter deg som jobber målrettet alene og sammen med andre, som er engasjert og har stor arbeidskapasitet. Du må kunne uttrykke deg godt både muntlig og skriftlig.

 

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

 

Dette kan vi tilby

I Barnehage- og utdanningsavdelingen jobber du sammen med dyktige kollegaer i et inkluderende og godt arbeidsmiljø. Vi tilbyr gode velferdsordninger, fleksibel arbeidstid og trimrom med muligheter for å trene i arbeidstiden.

 

Stillingene lønnes som rådgiver/seniorrådgiver fra kr 498 000 til kr 573 700 pr år i 100 % stilling, avhengig av kvalifikasjoner. Du blir også medlem i Statens pensjonskasse.

 

Har du spørsmål om stillingene?

Ta gjerne kontakt med utdanningsdirektør Dag Løken på telefon 69 24 70 80 eller mob. 95 27 66 04 hvis du vil vite mer om stillingene.

 

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke på jobben. Som IA-virksomhet legger Fylkesmannen i Østfold vekt på å legge arbeidsforholdene til rette for personer med redusert funksjonsevne.

 

Send søknaden din via vårt elektroniske søknadsskjema. Merk søknaden i overskriften med stilling A og/eller B.

 

Søknadsfristen er 02.04.2017. Vi gleder oss til å høre fra deg!

 

 

Opplysninger om søkerne kan bli offentligjort selv om de har bedt om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven § 25. Du vil i så fall få beskjed om dette før søkerlisten settes opp.


Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  02.04.2017
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Østfold
 • Nettside
 • Kommune
  Moss
 • Arbeidssted
  Vogts gate 17, Moss
 • Jobbnorge-ID
  135873
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger