Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) ivaretar sikkerhetstjenester, IKT- utvikling og drift, formidlings- og kommunikasjonstjenester, samt fellesadministrative tjenester for departementene. Våre felles verdier fokuserer på; resultater, service, sikkerhet, profesjonalitet og fellesskap. DSS er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har ca. 750 ansatte og er lokalisert sentralt i Oslo.

Informasjons- og kommunikasjonsteknologiavdelingen har ca 145 ansatte fordelt på fire seksjoner: Brukerservice, Tjenesteproduksjon, Prosjekt og systemutvikling, Tjenestestyring og kundekoordinering. IKT-avdelingen har ansvaret for IKT-løsningene i de fleste departementene og leverer flere sentrale IKT-tjenester til øvrige departement og enkelte tilknyttede virksomheter.

Fagansvarlig for opplæring i digitale verktøy

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) har ledig en fast stilling som Fagansvarlig for opplæring i Informasjon og Kommunikasjonsteknologiavdelingen (IKT), seksjon Brukerservice.

Våre kunder er departementene, du vil bli en del av et kurs- og kompetansekontor, med høyt tempo og mange interessante oppgaver. Din jobb blir å hjelpe kundene våre med å få mest mulig utbytte av de digitale tjenestene vi tilbyr. Vi benytter Windows 10 og Office 2016, og er i startfasen av å innføre samarbeidsrom i SharePoint for å øke graden av digital samhandling i departementsfellesskapet. Du blir en sentral støttespiller for å styrke den digitale kompetansen blant departementsansatte.  Du vil bla bli involvert i målrettede prosjekter for å heve den digitale kompetansen i departementene.

Vi søker deg som har gode pedagogiske evner, evne til å sette deg inn i brukernes behov, har god formsans og samtidig er fortrolig med moderne digitale verktøy. Et stort pluss er om du kan bidra konkret med medieproduksjon, enten det være seg utforming av tekster med klart språk, kombinere tekst og bilder til gode veiledninger, og produksjon av opplæringsvideoer.

Du må også kunne utvikle og veilede utviklingen av klasseromskurs, og særlig kombinasjonen av klasseromskurs med digitale læringsressurser, i tillegg til å selv å gjennomføre slike kurs. Forståelse og interesse for "blended learning" er sentralt i vårt arbeid.

Resultatene vi skaper for våre kunder krever at vi jobber i team med tverrfaglig kompetanse og utnytter ulike former for metodikk. Vi ser derfor gjerne at du har erfaring eller interesse for en eller flere av følgende områder: brukerorientert utvikling, innovasjon, pedagogikk, e-læring, videokurs, flipped classrom, gamification in learning, brukerveiledning, kommunikasjon.

Vi søker deg som har:

 • erfaring fra å jobbe i prosjekt og prosjektledelse
 • erfaring fra utvikle elektroniske opplæringstiltak
 • erfaring fra å benytte IT relatert verktøy i kurs eller i opplæringssituasjoner
 • interesse for fagfeltet og tar initiativ for å holde deg faglig oppdatert
 • har et spesielt engasjement for de mulighetene som ligger i å utvikle fremtidens opplæringsaktiviteter
 • god forståelse av IT og muligheter i opplæringssituasjoner
 • evne å sette deg i brukerens sted og har som hovedprioritet å hjelpe brukeren til raskt å nå sine mål
 • evne å arbeide både selvstendig og i team
 • svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • er initiativrik, effektiv, strukturert og resultatorientert
 • har stor arbeidskapasitet og kan vise til gjennomføringsevne
 • må være analytisk, løsningsorientert, kreativ og selvgående


For å kvalifisere deg for stillingen er det et krav om at du har:

 • Minimum 5 års arbeidserfaring, herunder erfaring med å utvikle opplæringstiltak
 • Relevant høyskole- eller universitetsutdanning på Bachelor-nivå eller tilsvarende
 • Lang relevant erfaring som eventuelt kan erstatte kravet til formell utdannelse

Andre opplysninger: 

 • Tilsetting skjer under forutsetning at søker blir sikkerhetsklarert på nivå konfidensielt. Mer info om sikkerhetsklarering finner du på nsm.stat.no.
 • Referanser med kontaktinformasjon bes oppgis i søknaden
 • Vi ber om at attester og vitnemål legges ved søknaden

Lønn: 
Stillingen lønnes som stillingskode 1364 Seniorrådgiver, i lønnstrinn fra 62 til 70 som for tiden er kr 532 400 - 621 800,- pr år. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Stillings- og lønnsinnplassering avhenger av erfaring og kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyre lønn vurderes.

Hvorfor er DSS en unik arbeidsgiver?
Vi er en viktig bidragsyter til at ansatte i departementene skal ta i bruk elektroniske verktøy på en effektiv måte. Vi ønsker å være en fremtidsrettet leverandør av digitale opplæringsaktiviteter som fremmer læring og selvstudie blant våre kunder.

Som ansatt i DSS har du:

 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger, med automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Egen bedriftshelsetjeneste, treningsmuligheter/bedriftsidrettslag
 • Subsidierte priser i kantinene i regjeringskvartalet
 • Arbeidsplass sentralt i Oslo sentrum

For mer informasjon, se vår hjemmeside www.dss.dep.no

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I DSS er det derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. DSS bruker virkemiddelet moderat kvotering.

Som IA-bedrift vil vi tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.


Nærmere opplysninger:
Dersom du har spørsmål til stillingen er du velkommen til å kontakte Ingrid Prestesæter på 92 66 48 31 eller Margrethe Alvær på 48996292.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  02.04.2017
 • Arbeidsgiver
  Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Oslo sentrum
 • Jobbnorge-ID
  135857
 • Intern-ID
  DSS 2016-3
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger