Universitet i Agder har over 1200 ansatte og 12 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

 

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i nordisk språkvitenskap

Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis/ første­lektor/universitetslektor i nordisk språkvitenskap ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, Institutt for nordisk og mediefag fra 01.01.18.

 

Institutt for nordisk og mediefag har ca. 35 faglig ansatte. Instituttets kjerneområder er undervisning og forskning i nordiske fag og kommunikasjons- og mediefag. Sammen med Institutt for fremmedspråk og fagoversetting har instituttet to ph.d.-spesialiseringer (språkvitenskap og litteraturvitenskap). Instituttet er også ansvarlig for all norskundervisning i lærerutdanningene ved UiA og er involvert i flere EVU-prosjekt.

 

Vi søker etter en person med kompetanse innen nordisk språkvitenskap. Innenfor dette feltet må søkeren ha kompetanse innen arbeid med språk, tekst og kommunikasjon i barnehagen. Stillingen vil hovedsakelig være knyttet til undervisning og veiledning innen dette fagområdet i barnehagelærerutdanninga, men den som tilsettes må også kunne påregne å undervise innenfor andre fagområder i andre studier som instituttet har ansvar for. Forskningstid vil bli tildelt etter de prinsippene som gjelder på UiA og instituttet. Den som tilsettes, må også kunne ta på seg administrative oppgaver etter de retningslinjene som gjelder.

 

Det blir krevd dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere slik grunnkompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt ta UiAs kurs i universitetspedagogikk.

 

Det vil bli lagt vekt på samarbeidsevner, initiativrikhet og evne til å arbeide systematisk, selvstendig og målrettet. Aktuelle kandidater til stillingen innkalles til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren.

 

Undervisningsspråket er norsk eller et annet skandinavisk språk. Den som tilsettes, må også beherske engelsk på en tilfredsstillende måte. Kandidatene må kunne veilede skriftlig norsk på begge målføre. Det er ønskelig at søkerne har erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av digitale læringsressurser i undervisningen. 

 

Kriterier for ansettelse i stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor fremgår av forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 9. februar 2006, med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler § 6-3 sjette ledd. Lovdata

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

 

Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til en hver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver.

Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011 førsteamanuensis, kr 489 300-648 100 bto pr år, kode 1198 førstelektor, kr 489 300-648 100 bto pr år, eller kode 1009 universitetslektor kr 435 500-577 400 bto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Søknaden skal sendes elektronisk, benytt linken "søk stillingen". Følgende dokumentasjon skal vedlegges den elektroniske søknaden:

 • CV m/publikasjonsliste
 • attesterte kopier av vitnemål og attester
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom det mangler vedlegg i søknaden.

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av eventuell offentliggjøring.

 

Søknadsfrist: 01.05.17

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Instituttleder Hans-Olav Hodøl, hans-olav.hodol@uia.no, tlf.: 38 14 13 65

Førsteamanuensis Gunhild Kvåle, gunhild.kvale@uia.no, tlf.: 38 14 16 32

Personalrådgiver Sevleta Memic, sevleta.memic@uia.no, tlf.: 38 14 20 94

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. mai 2017
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  135854
 • Intern-ID
  Ref. 71/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger