Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har mer enn 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine mer enn 60 lokalkontor.

 

Er du vår nye GIS-ekspert?

Miljødata er en viktig del av Miljødirektoratets arbeid med å løse ulike miljøutfordringer. Vi forvalter og formidler samfunnsnyttige data om klima, naturmangfold, forurensning, friluftsliv og polare områder.

Miljødataseksjonen har ansvaret for å koordinere og samordne direktoratets arbeid med miljødata, og utgjør et sterkt fagmiljø innen GIS. Vi søker en engasjert og kunnskapsrik geomatiker/GIS-konsulent, som kan være med på å videreutvikle kunnskapsgrunnlaget vårt for å møte framtidens miljøutfordringer. Både erfarne og nyutdannede som har fersk kunnskap på feltet oppfordres til å søke. Som medarbeider i miljødataseksjonen vil du være med på å gi råd og støtte til fagseksjoner, ta ansvar for teknisk drift, samordne og tilrettelegge data fra ulike kilder og videreutvikle kartløsninger og tjenester.

Miljødataseksjonen har også ansvaret for å koordinere arbeidet med miljørapportering til det Europeiske miljøbyrået (EEA), og vi deltar i internasjonale prosjekter med miljødata- og GIS-kompetanse. Seksjonen er en av fem i direktoratets tilsyns- og miljødataavdeling og har medarbeidere både i Trondheim og Oslo.

Stillingens plassering er enten på Brattøra i Trondheim eller Helsfyr i Oslo.


Stillingens hovedansvarsområder

 • teknisk drift og videreutvikling av Miljødirektoratets kartløsninger og teknisk systemansvar for administrasjon av kart i direktoratets fagsystemer
 • videreutvikling og tilrettelegging av direktoratets nedlastingstjenester
 • drift og videreutvikling av ArcGIS online og andre skyløsninger
 • romlige databaser, datamodellering og avanserte GIS-analyser


Kvalifikasjoner

 • svært god kompetanse innen geomatikk/IKT
 • fortrinnsvis formell kompetanse på masternivå med  geomatikk eller tilsvarende i fagkretsen.
 • Høyt teknisk ferdighetsnivå innen flere av følgende verktøy/teknologier:
  • ESRI-programvare/generell GIS-programvare
  • FME (server/desktop) eller andre ETL-verktøy
  • Romlige databaser og filformat (SOSI/GML/SDE)
  • Datamodellering og kunnskap om UML
  • Web services og datautveksling (XML/JSON)

Egenskaper

 • du har evne og interesse for å utvikle løsninger innenfor et bredt spekter av fagområder
 • du er en initiativtaker og flink til å se løsninger
 • du har evne til å jobbe med flere typer oppgaver og prosjekt samtidig, og klarer å håndtere korte tidsfrister og høye leveransekrav
 • du jobber godt selvstendig, men har samtidig gode evner til samarbeid og relasjonsbygging på tvers av fagområder og seksjoner
 • du har gode evner til å dele og formidle egen kunnskap, informasjon og erfaringer

Vi tilbyr

 • fast stilling
 • utfordrende arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter
 • fleksible arbeidstidsordninger og gode pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse
 • lønn som overingeniør  fra kr.  454 700 til kr. 556 700, eller som senioringeniør fra kr. 512 700 til kr. 648 100 etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifiserte søkere kan vurderes høyere.

Kontaktperson for stillingen er Ingunn Limstrand på telefon 915 77 096/ ingunn.limstrand@miljodir.no. Spørsmål om søknadsprosessen kan også stilles til Hilde Hartviksen Hegerholm på telefon 976 90 419/hilde.hartviksen.hegerholm@miljodir.no.

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne og personer med innvandrerbakgrunn.

Vi ber deg om å sende søknad med vitnemål og attester elektronisk gjennom Jobbnorge. 

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jmf. offentlighetsloven §25. Dersom anmodningen ikke etterkommes, skal søkeren ha beskjed og gis anledning til å trekke sin søknad.


Referanse: 16-2017 TMI    Søknadsfrist: 02.04.2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  2. april 2017
 • Arbeidsgiver
  Miljødirektoratet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo, Trondheim
 • Arbeidssted
  Brattøra i Trondheim eller Helsfyr i Oslo
 • Jobbnorge-ID
  135849
 • Intern-ID
  16-2017 TMI
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger