NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

HMS-seksjonen er en del av HR- og HMS-avdelingen som består av ca. 45 dyktige medarbeidere innenfor områder som arbeidsmiljø, bedriftshelsetjeneste, sikkerhet og beredskap, opplæring, lederutvikling, forhandlinger, juss, rekruttering og forvaltning.


NTNU har høye ambisjoner innen HMS-området, disse er nedfelt i en egen HMS-politikk.
Sentrale fagområder i HMS-seksjonen er systematisk HMS-arbeid, sikkerhet og beredskap. Seksjonen har 12 medarbeidere og samarbeider tett med HR- og HMS-personell, verneombud, ledere og medarbeidere i linjen. NTNUs Bedriftshelsetjeneste er en egen faggruppe i seksjonen.

Seksjonssjef HMS

Ved HMS-seksjonen er det ledig fast 100% stilling som seksjonssjef. Seksjonssjefen skal ivareta og utvikle seksjonens funksjonsområder og ha daglig ledelse av seksjonens virksomhet. Stillingsinnehaver rapporterer til HR- og HMS-sjef og inngår i avdelingsledergruppen.

Arbeidssted er ved NTNU i Trondheim.

Sentrale arbeidsoppgaver:
• Personal- og arbeidsledelse
• Faglig utviklingsarbeid/fagledelse
• Forankring og implementering av systematisk HMS i linjen
• Oppfølging av forskrifter og retningslinjer innenfor systematisk og målrettet HMS-arbeid
• Avviksoppfølging og forbedringsarbeid

Kvalifikasjonskrav:
Det kreves høyere utdanning, minimum tilsvarende bachelornivå, og omfattende praksis innenfor HMS-området. I tillegg kreves ledererfaring og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid. Det legges vekt på personlige kvalifikasjoner vedrørende personalbehandling og samarbeidsevner.

Hva kan vi tilby deg:  
Et kreativt og inspirerende kompetansemiljø med utfordrende arbeidsoppgaver. Arbeidsmiljøet er godt med stor takhøyde og vi har fleksibel arbeidstidsordning. Hos oss får du også en god pensjonsordning, i tillegg tilbyr Statens Pensjonskasse boliglån til meget gode betingelser.

Lønnsbetingelser m.v.:
Stillingen er plassert i statens lønnsregulativ kode 1211 – seksjonssjef. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra brutto kr. 617 400,- til kr. 715 400,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner.
 
Fra lønnen trekkes 2% i innskudd til Statens pensjonskasse. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn og den som blir tilsatt må akseptere eventuelle endringer i arbeidssted, samt ansvars- og arbeidsområde.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren, etter nærmere informasjon, bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å henvende seg til HR- og HMS-sjef Arne Kr. Hestnes, tlf. 91897070,  epost: arne.hestnes@ntnu.no.

Elektronisk søknad sendes via denne siden. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju. Merk søknaden med NTNU nr 25/17.


Søknadsfrist: 03.04.17

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  3. april 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  135826
 • Intern-ID
  25/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger