NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

HR- og HMS-avdelingen har ansvar for universitetets overordnede personalpolitikk og –forvaltning, systematisk HMS arbeid, beredskap og bedriftshelsetjenesten. Avdelingen arbeider bl.a. med politikk, forhandlinger, lovverk, leder- og organisasjonsutvikling, rekruttering og personalforvaltning. Avdelingen har nært samarbeid med fakultetenes personalseksjoner, med ledere, fagforeninger og ansatte. 

Seniorrådgiver - sikkerhet og beredskap

Midlertidig (vikariat) fram til 01.10.2017, med mulighet for fast tilsetting.

NTNU prioriterer sikkerhet og beredskap høyt og søker etter en engasjert seniorrådgiver som skal arbeide på virksomhetsnivå innen dette fagområdet. Stillingen ligger i HMS-seksjonen i avdelingen, har faglig fokus innen security, og er avgrenset mot arbeidsmiljørelatert HMS-arbeid (safety).

Sentrale arbeidsoppgaver
• Oppfølging av nasjonale føringer for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap
• Utarbeidelse og operasjonalisering av virksomhetsmål og strategier for sikkerhets- og beredskapsarbeidet
• Rådgivning og bistand til NTNUs beredskapsorganisasjon innenfor alle faser av systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid, inkludert ROS-analyser
• Ivareta funksjoner knyttet til overordnet styringssystem for informasjonssikkerhet ved NTNU etter ISO-27000 standarden
• Ivareta operative funksjoner i koordinering av NTNUs sentrale beredskapsgruppe
• Deltakelse i aktuelle fora og kontakt med eksterne nettverk og myndigheter på sikkerhets- og beredskapsområdet

Kvalifikasjoner
• Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende masternivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet. Videre er det ønskelig med omfattende relevant erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner.  
• Relevant verktøy- og prosesskunnskap for sentrale metoder innen sikkerhets- og beredskapsfeltet
• Kunnskap om og erfaring fra arbeid med informasjonssikkerhet etter ISO-27000 standarden vil vektlegges.
• Kjennskap til aktuelle lover/forskrifter som omfatter fagområdet er ønskelig, samt god kjennskap til offentlig forvaltning og sikkerhets- og beredskapsarbeid i offentlig sektor.

Personlige egenskaper
• Selvstendig og initiativrik
• Planmessig og strukturert
• Gode samarbeidsevner og evne til å bygge nettverk
• God rolleforståelse i balansen mellom strategiske og operative oppgaver
• Gode formidlingsegenskaper, med en tydelig og proaktiv stemme

Vi tilbyr
Utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver i et dynamisk og tverrfaglig miljø ved Norges største universitet.
Gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse.

Lønnsvilkår m.v.:
Stillingen lønnes som seniorrådgiver, kode 1364. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr 566 700,- til kr 647 700,- pr år.

Fra lønnen trekkes 2% i innskudd til Statens pensjonskasse.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn og den som blir tilsatt må akseptere eventuelle endringer i arbeidssted, samt ansvars- og arbeidsområde.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren, etter nærmere informasjon, bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Arbeidssted er ved  NTNU i Trondheim.

Informasjon
Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til HR- og HMS-sjef Arne Kr. Hestnes, tlf. 91897070, epost: arne.hestnes@ntnu.no, eller Seksjonsleder HMS Anne-Elisabeth Holte, tlf. 91897827, epost: anne.holte@ntnu.no.


Elektronisk søknad sendes via denne siden. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju.


Merk søknaden med NTNU nr. 31/17.


Søknadsfrist: 3. april 2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  3. april 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  135819
 • Intern-ID
  31/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger