Universitet i Agder har over 1200 ansatte og 12 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

 

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Sikkerhetsrådgiver

Ved Universitetet i Agder (UiA) er det ledig en fast 100 % stilling som sikkerhetsrådgiver. Stillingen er knyttet til IT-avdelingen, og hovedarbeidssted er for tiden Campus Kristiansand.

 

IT-avdelingen ved UiA teller ca. 40 ansatte og har hovedansvar for drift av IT-systemene ved universitetet. Avdelingen skal levere tjenester til både administrasjon, forskning og utdanning, samt støtte universitets strategi. Avdelingen er lokalisert på begge campus.

 

Arbeidsoppgaver:

 

Stillingens primære oppgaver blir å arbeide med informasjonssikkerhet og tilgrensende sikkerhetsområder. Aktuelle arbeidsområder vil være fysisk sikring, miljø med kjøling og strøm, nettverkssikkerhet, serversikkerhet, klientsikkerhet, hendelseshåndtering, PKI-infrastruktur, logganalyse, autentiseringsløsninger og liknende oppgaver.

 

Vedkommende vil også få et ansvar for utvikling, revisjon og oppfølging av rutiner innen sikkerhetsområdet slik som risiko og sårbarhetsanalyser, sikkerhetspolicy og rutiner for sikker forvaltning av informasjon. Arbeidet vil være i samarbeid med andre enheter som arbeider med internkontroll ved UiA. Kjennskap til forskrifter og standarder er en fordel. ISO 27000-serien blir stadig viktigere fordi lovverket, blant annet EUs nye personvernforordning, legger opp til at slike standarder skal/bør anvendes. Det samme gjelder dersom vi også ser til e-forvaltningsforskriften og referansekatalogen til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

 

Kvalifikasjoner:

 

 • må ha relevant utdanning på masternivå, men dokumenterbar realkompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • må ha gode språkkunnskaper i norsk eller annet skandinavisk språk og engelsk
 • minimum 6 av følgende 9 kvalifikasjonskrav må oppfylles, og alle krav bør beskrives eller kommenteres i søknaden:
  • dokumentert erfaring med ROS analyser
  • minimum 3 års erfaring fra IT sikkerhetsarbeid
  • dokumentert erfaring med autentisering, autorisering og logging
  • dokumentert erfaring med PKI-infrastruktur
  • kunnskap om sikkerhetsarbeid på policy nivå
  • deltatt i eller gjerne ledet IRT (incident response team) arbeid
  • gode kunnskaper om klassifisering av data og personopplysningsloven
  • kjennskap til sikkerhetskomponenter, og sikkerhetsegenskaper ved nettverks- og infrastrukturløsninger
  • erfaring fra undervisning og opplæring innen sikkerhetsrelaterte fagområder

Evne til selvstendig, strukturert arbeid samt evne til å bygge nettverk er vesentlig.  Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt.

 

Vi ønsker en person som kan være meget selvstendig og ha en høy grad av integritet.

 

Vi tilbyr:

 

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.301, kode 1181 senioringeniør, kr. 498 000-535 900 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

 

Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Tilsetting foretas av tilsettingsrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

 

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

 

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".


Søknadsfrist: 06.04.17

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til IT-direktør Tord Tjeldnes, tlf. 38 14 17 94, mobil 416 81 410, e-post tord.tjeldnes@uia.no, eller sjefingeniør Lars Nesland, tlf. 38 14 15 03, mobil 918 73 503, e-post lars.nesland@uia.no.

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  6. april 2017
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  135781
 • Intern-ID
  Ref. 57/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger