NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Administrativ instituttleder (Managing Director) ved Kavliinstitutt for nevrovitenskap

Denne stillingen er ikke aktiv.