Denne stillingen lyses ut kun for fast og midlertidig ansatte ved NTNU. Dersom en intern søker ikke blir tilsatt på grunn av manglende søkere, kvalifikasjoner e.l., vil stillingen senere kunne kunngjøres eksternt.

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

NTNU, Avdeling for campusservice
Avdeling for campusservice er underlagt direktør for økonomi og eiendom ved NTNU. Avdeling for campusservice har ca. 350 ansatte og har ansvar for drift, renhold, løpende vedlikehold, vakt/sikring, transport, og post i NTNUs bygningsmasse. I tillegg kommer vedlikehold av utearealene. Avdeling for campusservice er fra 1.1.17 inndelt i 4 seksjoner, hvorav Servicesenter for eiendom er den ene. Vi skal være en organisasjon preget av kompetanse, engasjement og utvikling og er inne i en fase med organisasjonsutvikling og gjennomgang av vår kjernevirksomhet og vårt leveransenivå.

Servicerådgiver - kundebehandler og tjenesteutvikler

Ved Servicesenter for eiendom er det ledig fast 100% stilling som servicerådgiver.

Servicesenter for eiendom skal ivareta funksjonen som knutepunkt i kommunikasjon innad i eiendomsområdet, og med øvrige deler av NTNU. Servicerådgiveren skal bidra til å ivareta servicesenterets funksjonsområde og utvikle tjenestene til beste for NTNUs samlede virksomhet og for å oppfylle visjonen «Kunnskap for en bedre verden».

Arbeidssted er ved NTNU i Trondheim.

Arbeidsoppgaver:
Stillingen har en sentral rolle i forvaltning av servicetjenestene i avdelingen og vil være en del av Campusservices 1. linjetjeneste. Arbeidsoppgavene vil være:
• administrere, koordinere og løse henvendelser til hele eiendomsområdet
• å organisere, overvåke og analysere saksbehandling i Campusservices FDV-/kundeoppfølgingssystem, samt oppdatere masterdata i dette systemet
• fremme forbedringsforslag basert på analyser av data fra systemet
• å jobbe med utvikling av digitale løsninger for Campusservice
• å bidra inn i avdelingens arbeid med tjenesteutvikling basert på brukertilfredshetsundersøkelser og interne/eksterne sammenligningsprogram
• delta i kommunikasjon- og informasjonsarbeid tilknyttet eiendomsområdet

Kvalifikasjonskrav:
Det stilles krav om relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende bachelornivå, men realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet. Kandidaten må ha erfaring og kompetanse innen stillingens arbeidsområde eiendomsforvaltning og service, eller annen relevant erfaring. Det stilles også krav til kompetanse innen bruk av digitale løsninger/IKT, samt ønskelig med kjennskap til system knyttet til servicetjenester. Meget god muntlig og skriftlig formuleringsevne.


Vi søker deg som har en god forståelse for helheten, samtidig som du har et blikk for detaljene som er nødvendig for å oppnå et godt felles resultat. Du er analytisk, strukturert og har fokus på kvalitet. Serviceinnstilt og med et velutviklet kundefokus. Vi ser etter deg som er handlekraftig, åpen og inkluderende. 


Hva kan vi tilby:
Utfordrende arbeidsoppgaver i en avdeling i utvikling, et godt arbeidsmiljø og fleksibel arbeidstid.
Svært gode pensjonsordninger og mulighet for boliglån i Statens Pensjonskasse med gunstige vilkår.


Lønnsvilkår m.v.:
Stilling lønnes som Rådgiver (kode 1434) med minimum årslønn brutto kr 399 700,-. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra brutto kr 435 100,- til kr 684 200,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet.

Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn og den som blir tilsatt må akseptere eventuelle endringer i arbeidssted, samt ansvars- og arbeidsområde.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn.

I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren, etter nærmere informasjon, bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.


Nærmere opplysninger om stillingen fås hos seksjonssjef Elin Sølberg, mobil nr. 918 97910, epost elin.solberg@ntnu.no.


Søknad sendes elektronisk via denne siden med CV, vitnemål og attester innen 29.03.17. Søknaden har NTNU-nr. 27/17.

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Intern utlysning
 • Søknadsfrist
  29.03.2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Servicesenter for eiendom
 • Jobbnorge-ID
  135712
 • Intern-ID
  27/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no

Se mer

Finn andre stillinger