Denne stillingen lyses ut kun for fast og midlertidig ansatte ved NTNU. Dersom en intern søker ikke blir tilsatt på grunn av manglende søkere, kvalifikasjoner e.l., vil stillingen senere kunne kunngjøres eksternt.

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Servicesenteret for økonomi er en seksjon i Økonomiavdelingen som er en del av fellesadministrasjonen ved NTNU. Servicesenteret er en nyetablert enhet som skal ivareta funksjonen som knutepunkt i kommunikasjonen innad i økonomiområdet, og med øvrige deler av NTNU.

Servicesenter for økonomi skal dekke følgende oppgaver:
• Servicesenter for mottak og håndtering av alle henvendelser innen økonomiområdet
• Analyse, rapportering og oppfølging av bruker/kundekommunikasjon
• Utvikle tilbud om opplæring og kompetanseutvikling innen økonomiområdet
• Intern ressurs innen bruk og utnyttelse av digitale kommunikasjonskanaler

Enheten har i dag 7 medarbeidere.

Seksjonssjef

Ved servicesenter for økonomi er det ledig fast 100 % stilling som seksjonssjef.

Seksjonssjefen skal ivareta seksjonens funksjonsområde, lede seksjonens virksomhet og utvikle tjenestene til beste for NTNUs samlede virksomhet. Seksjonssjefen er en del av økonomisjefens ledergruppe, og skal bidra til økt brukerfokus i hele økonomiavdelingen.

Arbeidssted er ved NTNU i Trondheim.

Arbeidsoppgaver:
• Personal- og økonomiansvar for enheten
• Daglig ledelse og drift
• Ansvar for systematisk og kontinuerlig forbedringsarbeid
• Identifisere, analysere og iverksette forbedringstiltak
• Systematisk kompetanseutvikling i samarbeid med prosesseiere/prosessledere
• Motivere og inspirere medarbeidere, være forbilde og pådriver for en sterk servicekultur

Kvalifikasjonskrav:
• Høyere utdanning, minimum 3-årig bachelorgrad
• Ledererfaring, gjerne fra tilsvarende roller eller prosjekter
• Omfattende og relevant praksis
• Dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid
• Meget god IT-kompetanse og systemforståelse
• Kunnskap om ITIL prosesser er ønskelig
• Faglig innsikt i ett eller flere av områdene som Økonomiavdelingen leverer
• Erfaring med kontinuerlig forbedringsarbeid, gjerne LEAN-kompetanse
• Kunnskap om statistikk og analysearbeid

I spesielle tilfeller kan manglende formelle kvalifikasjonskrav kompenseres ved lang og direkte relevant praksis kombinert med relevant videre- og etterutdanning.

Personlige egenskaper:
• Meget gode samarbeidsevner
• En åpen, inkluderende og motiverende lederstil
• Nysgjerrig og løsningsorientert
• Tydelig kommunikasjon kombinert med en ydmyk og lyttende holdning
• Kulturbygger

Det vil bli lagt stor vekt på personlige egenskaper, og referanser fra tidligere arbeidsforhold vil bli vektlagt.


Vi kan tilby:
Utfordrende arbeidsoppgaver i en avdeling i utvikling, et godt arbeidsmiljø og fleksibel arbeidstid. Svært gode pensjonsordninger og mulighet for boliglån i Statens Pensjonskasse med gunstige vilkår.

Lønnsvilkår m.v.:
Stillingen lønnes som seksjonssjef (kode 1211), med minimum brutto årslønn kr. 439 200,-. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra brutto kr. 563 100,- til kr. 789 700,-  avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet.
Tilsettinger skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt må regne med eventuelle endringer i arbeidsområdet underveis.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn.

I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort, etter nærmere informasjon, selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til økonomisjef Ingrid Volden; tlf 954 244 97, e-post: ingrid.volden@ntnu.no.

Søknad sendes elektronisk via denne siden med CV, vitnemål og attester innen 29.03.17. Søknaden har NTNU-nr.19/17.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Intern utlysning
 • Søknadsfrist
  29.03.2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  135703
 • Intern-ID
  19/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no

Se mer

Finn andre stillinger