Universitet i Agder har over 1200 ansatte og 12 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

 

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Studentombud

Ved Universitetet i Agder er det ledig en 2-årig 100 % stilling som studentombud med mulighet for forlengelse/fast tilsetting. Dette er en uavhengig stilling som organisatorisk er knyttet til ledelsens stab. Studentombudet må være tilstede ved begge campuser, men hovedarbeidssted vil være Campus Kristiansand.

 

Studentombudet er en nyopprettet stilling. Ombudet skal være en uavhengig bistandsperson som har som oppgave å gi råd og hjelp i saker om studentenes studiesituasjon. Studentombudet skal påse at sakene får en forsvarlig og korrekt behandling og at studentenes rettigheter blir ivaretatt.

 

Arbeidsoppgaver

 

 • yte bistand overfor studenter og ha en rådgivende funksjon
 • påse at studenters rettigheter ivaretas og at saksbehandling er forsvarlig i enkeltsaker
 • bidra til å løse saker og konflikter på lavest mulig nivå
 • aktivt informere om sin funksjon og gi opplæring til studenttillitsvalgte om studentenes rettigheter og plikter i samarbeid med studentorganisasjonen i Agder
 • på eget initiativ kunne fremme saker for universitetsstyret eller andre organ med beslutningsmyndighet
 • utarbeide årsmeldinger til universitetsstyret og rapportere fortløpende til rektor om alvorlige saker

 

Det er utarbeidet mandat for stillingen.

 

Kvalifikasjoner

 

 • søkere må ha høyere utdanning på masternivå, fortrinnsvis mastergrad i rettsvitenskap/ juridisk embetseksamen, men dokumentert og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • søkere må beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig
 • god skriftlig framstillingsevne vektlegges
 • det er ønskelig med kjennskap til universitets- og høyskolesektoren
 • det er ønskelig med erfaring fra verv som studenttillitsvalgt

 

Stillingen krever høy etisk standard og integritet, gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, fleksibilitet og evne til å arbeide selvstendig. I tillegg kreves god rolleforståelse og evne til å opptre uavhengig. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

 

Vi tilbyr

 

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid

 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.500, kode 1434 rådgiver, kr. 435 500-507 100 brutto pr. år eller kode 1364 seniorrådgiver, kr. 516 000-535 900 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

 

Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Tilsetting foretas av tilsettingsrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

 

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".


Søknadsfrist: 05.04.17

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til studiedirektør Greta Hilding, tlf. 38 14 11 68, mobil 918 68 220, e-post greta.hilding@uia.no eller assisterende universitetsdirektør Solveig Margrethe Roland Svendsberget, tlf. 38 14 24 44, mobil 994 00 349, e-post solveig.r.svendsberget@uia.no .

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  5. april 2017
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  135678
 • Intern-ID
  Ref. 49/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger