Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har mer enn 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine mer enn 60 lokalkontor.

Seniorrådgiver (fast stilling)

Ønsker du å jobbe for en renere sjøbunn og et godt marint miljø?

Seksjon for hav og sedimenter er en av fem seksjoner i industri- og havavdelingen i Miljødirektoratet. Seksjonen har ansvar for å ha kunnskap om naturmangfold og forurensning i kystvann og i havområdene, og er rådgiver for økosystembasert forvaltning i marine områder. Vi har også ansvar for kartlegging av marine naturtyper, oppfølging av truede marine arter og naturtyper samt bekjempelse av fremmede arter i marint miljø. I tillegg har vi ansvaret for samarbeidet under Konvensjonen om bevaring av det marine miljø i Nordøst-Atlanteren (OSPAR).

Vi søker etter en kunnskapsrik og løsningsorientert seniorrådgiver som kan bidra til å styrke arbeidet vårt. Seksjonen har 14 engasjerte og dyktige medarbeidere på Brattøra i Trondheim og på Helsfyr i Oslo. Geografisk plassering av utlyst stilling er fortrinnsvis på Helsfyr i Oslo.

Stillingens hovedansvarsområder

Vi følger opp regjeringens handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn. Handlingsplanen inkluderer blant annet 17 prioriterte områder hvor det skal ryddes opp i forurenset sjøbunn, 100 prioriterte skipsverftslokaliteter med forurenset grunn og sjøbunn og oppfølging av forurenset sjøbunn i havner.

 • vi behandler søknader om tillatelse til tildekking av forurenset sjøbunn og plassering av materiale på sjøbunnen
 • vi behandler søknader etter forskrift om fremmede organismer
 • vi behandler klager på fylkesmannens vedtak i mudre- og dumpesaker 

Kvalifikasjoner

 • mastergrad eller tilsvarende i marinbiologi
 • toksikologi, geologi og/eller kjemi i fagkretsen er ønskelig
 • erfaring fra offentlig forvaltning (minimum tre år)
 • kunnskap om myndighetsutøvelse og forvaltningsloven
 • gode kunnskaper i norsk og engelsk, skriftlig og muntlig
 • erfaring fra arbeide innen området forurenset sjøbunn og/eller naturmangfold i marine økosystem er en fordel 

Egenskaper

 • du er god til å vurdere helhet og se sammenhenger
 • du samarbeider godt med andre, både internt og eksternt, men har også evnen til å arbeide selvstendig
 • du kan formidle vanskelige fagsaker enkelt og forståelig
 • du liker å holde foredrag og å lede møter
 • du har tydelig og profesjonell dialog med eksterne
 • du leverer med rett kvalitet til rett tid
 • du er løsningsorientet, ryddig og har god oversikt over dine oppgaver

Vi tilbyr

 • fast stilling som seniorrådgiver
 • utfordrende arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter - inkludert trening i arbeidstiden
 • fleksible arbeidstidsordninger og gode pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse
 • lønn som seniorrådgiver fra kr. 512 700 til kr. 648 100 etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifiserte søkere kan vurderes høyere.

Kontaktperson for stillingen er seksjonsleder Kari Holden på telefon 920 89 832/ kari.holden@miljodir.no. Spørsmål om søknadsprosessen kan også stilles til Martin Hole på telefon 952 00 769/martin.hole@miljodir.no.

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne og personer med innvandrerbakgrunn.

Vi ber deg om å sende søknad med vitnemål og attester elektronisk gjennom Jobbnorge.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jmf. offentlighetsloven §25. Dersom anmodningen ikke etterkommes, skal søkeren ha beskjed og gis anledning til å trekke sin søknad.

Referanse: 20-2017 IHS                                               Søknadsfrist: 02.04.17

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  2. april 2017
 • Arbeidsgiver
  Miljødirektoratet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Helsfyr, Oslo
 • Jobbnorge-ID
  135673
 • Intern-ID
  20-2017 IHS
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger