Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har mer enn 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine mer enn 60 lokalkontor.

 

Er du vår nye løsningsarkitekt?

Fast stilling
Seksjon for IKTer en av seks seksjoner i organisasjonsavdelingen. Seksjonen har ansvar for IKT drift, vedlikehold av infrastruktur, utvikling og forvaltning av løsninger. Seksjonen har 27 dyktige medarbeidere fordelt på våre nye og moderne kontorer på Brattøra i Trondheim og på Helsfyr i Oslo. Denne stillingen vil ha arbeidssted enten i Trondheim eller Oslo.

Vi øker våre ambisjoner med digitalisering av arbeidsprosesser. For å oppnå dette trenger vi en god løsningsarkitekt med på laget. Vi ser derfor etter deg som brenner for å omsette brukerkrav og prosesser til digitale prosesser. Du er flink til å forstå brukernes og organisasjonens behov og du ser det store bildet og jobber målbevisst mot dette. Videre har du oversikt over trender innenfor teknologi, og er opptatt av hvordan man kan bruke det til å oppnå nye muligheter for å realisere våre behov. Vår nye løsningsarktiekt må være familiær med verktøy som Enterprise Architect eller lignende for å kunne lage løsningsskisser i dialog mellom brukere og utviklere.

Stillingens hovedansvarsområder

 • omsette ideer og behov til gode løsningsbeskrivelser

 • utarbeide løsningsdesign og estimater

 • sammen med et team jobbe frem arkitekturprinsipper

 • ha en teknisk og arkitekturmessig oversikt over vår systemportefølje

 • proaktiv rolle med hensyn til nye teknologiske muligheter


Kvalifikasjoner

 • utdannelse på bachelor eller mastergradsnivå innen IKT-messige fag. Lang relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet.

 • erfaring som løsningsarkitekt og gjerne som systemutvikler

 • kunnskap om eller arbeidserfaring fra offentlig forvaltning er en fordel

 • erfaring med UML, modelleringsverktøy og estimeringsmodeller

 • kjennskap til skyteknologi er en fordel

 • erfaring med moderne utviklingsmetodikker og prinsipper

 • erfaring med prosjektarbeid, gjerne med bruk av prosektveiviseren eller Prince2

Egenskaper

 • du tenker helhetlig og har en systematisk og analytisk tilnærming til problemløsning

 • du leverer på mål og oppnår resultater

 • du er engasjert, initiativrik og liker å holde flere baller i luften samtidig

 • du samarbeider proaktivt for å forstå brukergruppers behov og har meget god organisasjonsforståelse

 • du jobber godt sammen med folk med ulik fagbakgrunn - og skaper relasjoner og nettverk

 • du kommuniserer tydelig og overbevisende, både muntlig og skriftlig på norsk

 • du liker å sette deg inn i nye løsninger og holder deg faglig oppdatert


Vi tilbyr

 • fast stilling

 • utfordrende arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde

 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling

 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter - inkludert trening i arbeidstiden

 • fleksible arbeidstidsordninger og gode pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse

 • lønn som seniorrådgiver fra kr. 573 700 til kr. 648 100 etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifiserte søkere kan vurderes høyere.

Kontaktperson for stillingen er enhetsleder Jan Magne Foss på telefon 959 23 581/ jan.magne.foss@miljodir.no. Spørsmål om prosessen og stillingen kan også stilles til Mercuri Urval v/Daniel Horn på telefon 975 59 016.


Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne og personer med innvandrerbakgrunn.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jmf. offentlighetsloven §25. Dersom anmodningen ikke etterkommes, skal søkeren ha beskjed og gis anledning til å trekke sin søknad.

 

Søknad med CV og vitnemål/attester registreres på jobbnorge.noReferanse: 11-2017 IKT                                              Søknadsfrist: 17.04.2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  7. mai 2017
 • Arbeidsgiver
  Miljødirektoratet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo, Trondheim
 • Arbeidssted
  Brattørkaia i Trondheim/Helsfyr i Oslo
 • Jobbnorge-ID
  135666
 • Intern-ID
  11-2017 IKT
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger