Denne stillingen lyses ut kun for fast og midlertidig ansatte ved NTNU. Dersom en intern søker ikke blir tilsatt på grunn av manglende søkere, kvalifikasjoner e.l., vil stillingen senere kunne kunngjøres eksternt.

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

NTNU har store ambisjoner for utdanning og forskning, og for IT som virkemiddel for å nå målene. NTNU IT leverer IT-tjenester til mer enn 40.000 studenter og ansatte ved Norges største universitet. NTNU IT er organisert i 6 seksjoner som jobber med drift, brukerstøtte, utvikling, forvaltning, strategi og sikkerhet.
NTNU IT har bred erfaring med ledelse av organisasjon, utvikling- og implementeringsprosjekter innen IKT, hvor krav til organisasjonsforståelse er en svært viktig faktor for å lykkes. Vi er et miljø med stor faglig kompetanse og fokus på trygghet og sosialt felleskap. Vi har et inkluderende og godt sammensatt miljø med over 180 ansatte med ulik alder, kjønn og nasjonalitet.

Kunnskap for en bedre verden, IT for et bedre universitet.

Rådgiver/seniorrådgiver IT

Vil du ha en nøkkelrolle i å levere IT for et bedre universitet?

NTNU IT seksjon for Strategi og styring har nå ledig fast 100% stilling som rådgiver/seniorrådgiver.

Den som tilsettes vil få ansvar for oppsøkende rådgivning ut til NTNUs forretningsenheter. Vi søker etter deg som engasjerer deg for hvordan IT kan bidra til forbedring eksisterende forretningsprosesser, og for hvordan økt digitalisering kan bidra til nye muligheter. Den som tilsettes skal være IT-avdelingens ansiktet utad, og skal bidra til en god dialog og et godt samarbeide mellom IT-avdelingen og NTNUs øvrige enheter.
 
Hovedansvarsområder og -oppgaver:
• Strategisk IT-rådgiver for fellesadministrasjon, fakultet og institutt
• Sikre god dialog og operativ oppfølging av sine kontakter
• Relasjonsbygging internt og eksternt
• Samarbeide med resten av IT avdelingen for å realisere fremtidige tjenester og konsepter hos virksomheten
• Analysere og legge strategiske utviklingsplaner
• Prosjektdeltakelse ved behov
• Rapportering/dokumentasjon i CRM

Ønskede kvalifikasjoner:
• Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, for rådgiver minimum tilsvarende bachelornivå, og for seniorrådgiver minimum masternivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet.
• Erfaring fra tilsvarende stilling (f.eks. tidligere Key Account Manager)
• Fordel med erfaring fra forretningsutvikling, digitalisering og IT-leveransestyring
• Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, norsk og engelsk

Ønskede personlige egenskaper:
• Tydelig og god på kommunikasjon
• Sterk på gjennomføring
• God på å bygge relasjoner internt og eksternt
• Være analytisk, ha god helhetsforståelse og evne til å ta ansvar
• Ha evne til å tenke nytt og innovativt og se forbedringspotensial
• Strukturert
• Godt humør og høy arbeidskapasitet

Hva kan vi tilby deg:
Hos oss blir du en del av et kreativt og inspirerende kompetansemiljø, store og små prosjekter og aktiviteter på tvers av NTNU. Vi kan tilby deg deltakelse på relevante konferanser, kurs og videreutdanning. Du får en god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse. 

Lønnsbetingelser m.v.:
Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434), med minimum årslønn brutto kr. 399 700,-, eller som seniorrådgiver (kode 1364), med minimum årslønn brutto kr. 512 300,-. Forventet lønnsplassering vil være mellom kr. 512 300,- til kr. 609 300,- avhengig av kvalifikasjoner.

Fra lønnen trekkes 2% i innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren, etter nærmere informasjon, bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å henvende seg til seksjonssjef Jan Eirik Eggan, tlf 911 70 101, epost: jan.e.eggan@ntnu.no

Elektronisk søknad sendes via denne siden. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju. Merk søknaden med NTNU nr 22/17.
Søknadsfrist: 28.03.17

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Intern utlysning
 • Søknadsfrist
  28.03.2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  135628
 • Intern-ID
  22/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no

Se mer

Finn andre stillinger